Preskočiť na obsah

Šablóna:Príznaky

Zo stránky Wikislovník

()


Šablóna se používa pre uvedenie štylistických príznakov slova tam, kde je žiadúca kategorizácia hesla podľa týchto príznakov, teda iba v sekcii význam, inde se nepoužíva vôbec. Šablóna sa zadáva vo tvare {{Príznaky|kód jazyka hesla|príznak slova|ďalší príznak slova}}. Možno zadať takmer neobmedzené množstvo príznakov.

Použitie[upraviť]

==== Význam ====
# {{Príznaky|kód jazyka hesla|príznak slova|ďalší príznak slova}} [[<význam>]]

Príznaky[upraviť]

Poznámka: Export z Modul:Priznaky/zoznam dňa 2023-12-04.

Príznak Význam
anat. v anatómii
antrop. v antropológii
archeol. v archeológii
archit. v architektúre
astr. v astronómii
bás. básnicky
biol. v biológii
bot. v botanike
čiast. čiastočne
det. detsky
dom. domácky
dopr. v doprave
ekol. v ekológii
ekon. v ekonómii
elektr. v elektrotechnike
ener. v energetike
epid. v epidemiológii
est. v estetike
etn. v etnografii
expr. expresívne
fam. familiárne
farm. vo farmácii
film. vo filme
filoz. vo filozofii
fin. vo finančníctve
fyz. vo fyzike
fyziol. vo fyziológii
gastr. v gastronómii
gen. v genetike
geod. v geodézii
geog. v geografii
geol. v geológii
geom. v geometrii
hanl. hanlivo
hist. v histórii
hovor. hovorovo
hud. v hudbe
hutn. v hutníctve
chem. v chémii
infor. v informatike
jaz. v jazykovede
knih. v knihovníctve
kniž. knižne
kresť. v kresťanstve
lek. v lekárstve
ľud. ľudovo
mat. v matematike
meteor. v meteorológii
miner. v mineralógii
mytol. v mytológii
náb. v náboženstve
nár. nárečovo
neform. neformálne
nesp. nesprávne
nešt. neštandardne
neut. neutrálne
ob. obecne
odb. odborne
pejor. pejoratívne
pol. v politike
polit. v politológii
poľov. poľovnícky
polyg. v polygrafii
pren. prenesene
priem. v priemysle
psych. v psychológii
reg. regionálne
ryb. v rybárstve
slan. slangovo
sociol. v sociológii
star. staršie
šport. v športe
tech. v technike
um. v umení
ved. vo vede
voj. vo vojenstve
vulg. vulgárne
zast. zastarano
zdrob. zdrobnene
zool. v zoológii
zr. zriedkavo