narrare

Zo stránky Wikislovník
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent narrō narrās narrat narrāmus narrātis narrant
Futúrum I. narrābō narrābis narrābit narrābimus narrābitis narrābunt
Imperfektum narrābam narrābās narrābat narrābāmus narrābātis narrābant
Perfektum narrāvī narrāvistī narrāvit narrāvimus narrāvistis narrāvērunt
Futúrum II. narrāverō narrāveris narrāverit narrāverimus narrāveritis narrāverint
Plusquamperfektum narrāveram narrāverās narrāverat narrāverāmus narrāverātis narrāverant
Rod trpný Prézent narror narrāris narrātur narrāmur narrāminī narrantur
Futúrum I. narrābor narrāberis narrābitur narrābimur narrābiminī narrābuntur
Imperfektum narrābar narrābāris narrābātur narrābāmur narrābāminī narrābantur
Perfektum narrātus sum
narrāta sum
narrātum sum
narrātus es
narrāta es
narrātum es
narrātus est
narrāta est
narrātum est
narrātī sumus
narrātae sumus
narrāta sumus
narrātī estis
narrātae estis
narrāta estis
narrātī sunt
narrātae sunt
narrāta sunt
Plusquamperfektum narrātus eram
narrāta eram
narrātum eram
narrātus erās
narrāta erās
narrātum erās
narrātus erat
narrāta erat
narrātum erat
narrātī erāmus
narrātae erāmus
narrāta erāmus
narrātī erātis
narrātae erātis
narrāta erātis
narrātī erant
narrātae erant
narrāta erant
Futúrum II. narrātus erō
narrāta erō
narrātum erō
narrātus eris
narrāta eris
narrātum eris
narrātus erit
narrāta erit
narrātum erit
narrātī erimus
narrātae erimus
narrāta erimus
narrātī eritis
narrātae eritis
narrāta eritis
narrātī erunt
narrātae erunt
narrāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent narrem narrēs narret narrēmus narrētis narrent
Imperfektum narrārem narrārēs narrāret narrārēmus narrārētis narrārent
Perfektum narrāverim narrāveris narrāverit narrāverimus narrāveritis narrāverint
Plusquamperfektum narrāvissem narrāvissēs narrāvisset narrāvissēmus narrāvissētis narrāvissent
Rod trpný Prézent narrer narrēris narrētur narrēmur narrēminī narrentur
Imperfektum narrārer narrārēris narrārētur narrārēmur narrārēminī narrārentur
Perfektum narrātus sim
narrāta sim
narrātum sim
narrātus sīs
narrāta sīs
narrātum sīs
narrātus sit
narrāta sit
narrātum sit
narrātī sīmus
narrātae sīmus
narrāta sīmus
narrātī sītis
narrātae sītis
narrāta sītis
narrātī sint
narrātae sint
narrāta sint
Plusquamperfektum narrātus essem
narrāta essem
narrātum essem
narrātus essēs
narrāta essēs
narrātum essēs
narrātus esset
narrāta esset
narrātum esset
narrātī essēmus
narrātae essēmus
narrāta essēmus
narrātī essētis
narrātae essētis
narrāta essētis
narrātī essent
narrātae essent
narrāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent narrā narrāte
Futúrum narrātō narrātō narrātōte narrantō
Rod trpný Prézent narrāre narrāminī
Futúrum narrātor narrātor narrantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent narrāre
Perfektum narrāvisse
Futúrum narrātūrus esse
narrātūra esse
narrātūrum esse
narrātūrī esse
narrātūrae esse
narrātūra esse
Rod trpný Prézent narrārī
Perfektum narrātus esse
narrāta esse
narrātum esse
narrātī esse
narrātae esse
narrāta esse
Futúrum narrātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
narrāns
(narrantis)
narrātūrus,
narrātūra,
narrātūrum
narrātus,
narrāta,
narrātum
narrandus,
narranda,
narrandum

Význam[upraviť]

  1. vypravovať