punire

Zo stránky Wikislovník
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 4. konjugácia
  • tranzitívne

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pūniō pūnīs pūnit pūnīmus pūnītis pūniunt
Futúrum I. pūniam pūniēs pūniet pūniēmus pūniētis pūnient
Imperfektum pūniēbam pūniēbās pūniēbat pūniēbāmus pūniēbātis pūniēbant
Perfektum pūnīvī pūnīvistī pūnīvit pūnīvimus pūnīvistis pūnīvērunt
Futúrum II. pūnīverō pūnīveris pūnīverit pūnīverimus pūnīveritis pūnīverint
Plusquamperfektum pūnīveram pūnīverās pūnīverat pūnīverāmus pūnīverātis pūnīverant
Rod trpný Prézent pūnior pūnīris pūnītur pūnīmur pūnīminī pūniuntur
Futúrum I. pūniar pūniēris pūniētur pūniēmur pūniēminī pūnientur
Imperfektum pūniēbar pūniēbāris pūniēbātur pūniēbāmur pūniēbāminī pūniēbantur
Perfektum pūnītus sum
pūnīta sum
pūnītum sum
pūnītus es
pūnīta es
pūnītum es
pūnītus est
pūnīta est
pūnītum est
pūnītī sumus
pūnītae sumus
pūnīta sumus
pūnītī estis
pūnītae estis
pūnīta estis
pūnītī sunt
pūnītae sunt
pūnīta sunt
Plusquamperfektum pūnītus eram
pūnīta eram
pūnītum eram
pūnītus erās
pūnīta erās
pūnītum erās
pūnītus erat
pūnīta erat
pūnītum erat
pūnītī erāmus
pūnītae erāmus
pūnīta erāmus
pūnītī erātis
pūnītae erātis
pūnīta erātis
pūnītī erant
pūnītae erant
pūnīta erant
Futúrum II. pūnītus erō
pūnīta erō
pūnītum erō
pūnītus eris
pūnīta eris
pūnītum eris
pūnītus erit
pūnīta erit
pūnītum erit
pūnītī erimus
pūnītae erimus
pūnīta erimus
pūnītī eritis
pūnītae eritis
pūnīta eritis
pūnītī erunt
pūnītae erunt
pūnīta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pūniam pūniās pūniat pūniāmus pūniātis pūniant
Imperfektum pūnīrem pūnīrēs pūnīret pūnīrēmus pūnīrētis pūnīrent
Perfektum pūnīverim pūnīveris pūnīverit pūnīverimus pūnīveritis pūnīverint
Plusquamperfektum pūnīvissem pūnīvissēs pūnīvisset pūnīvissēmus pūnīvissētis pūnīvissent
Rod trpný Prézent pūniar pūniāris pūniātur pūniāmur pūniāminī pūniantur
Imperfektum pūnīrer pūnīrēris pūnīrētur pūnīrēmur pūnīrēminī pūnīrentur
Perfektum pūnītus sim
pūnīta sim
pūnītum sim
pūnītus sīs
pūnīta sīs
pūnītum sīs
pūnītus sit
pūnīta sit
pūnītum sit
pūnītī sīmus
pūnītae sīmus
pūnīta sīmus
pūnītī sītis
pūnītae sītis
pūnīta sītis
pūnītī sint
pūnītae sint
pūnīta sint
Plusquamperfektum pūnītus essem
pūnīta essem
pūnītum essem
pūnītus essēs
pūnīta essēs
pūnītum essēs
pūnītus esset
pūnīta esset
pūnītum esset
pūnītī essēmus
pūnītae essēmus
pūnīta essēmus
pūnītī essētis
pūnītae essētis
pūnīta essētis
pūnītī essent
pūnītae essent
pūnīta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pūnī pūnīte
Futúrum pūnītō pūnītō pūnītōte pūniuntō
Rod trpný Prézent pūnīre pūnīminī
Futúrum pūnītor pūnītor pūniuntor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent pūnīre
Perfektum pūnīvisse
Futúrum pūnītūrus esse
pūnītūra esse
pūnītūrum esse
pūnītūrī esse
pūnītūrae esse
pūnītūra esse
Rod trpný Prézent pūnīrī
Perfektum pūnītus esse
pūnīta esse
pūnītum esse
pūnītī esse
pūnītae esse
pūnīta esse
Futúrum pūnītum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
pūniēns
(punientis)
pūnītūrus,
pūnītūra,
pūnītūrum
pūnītus,
pūnīta,
pūnītum
pūniendus,
pūniunda,
pūniendum

Význam[upraviť]

  1. trestať, potrestať

Príbuzné slová[upraviť]