Šablóna:Sloveso (de)

Zo stránky Wikislovník
Príčastie činné (=prítomné) {{{papr}}}
Príčastie trpné (=minulé) {{{pape}}}
Pomocné sloveso {{{au}}}
Indikatív
čas osoba aktívum pasívum dejové pasívum stavové
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
prézens 1. {{{inpra1s}}} {{{inpra1p}}} {{{inprpd1s}}} {{{inprpd1p}}} {{{inprps1s}}} {{{inprps1p}}}
2. {{{inpra2s}}} {{{inpra2p}}} {{{inprpd2s}}} {{{inprpd2p}}} {{{inprps2s}}} {{{inprps2p}}}
3. {{{inpra3s}}} {{{inpra3p}}} {{{inprpd3s}}} {{{inprpd3p}}} {{{inprps3s}}} {{{inprps3p}}}
préteritum 1. {{{inpta1s}}} {{{inpta1p}}} {{{inptpd1s}}} {{{inptpd1p}}} {{{inptps1s}}} {{{inptps1p}}}
2. {{{inpta2s}}} {{{inpta2p}}} {{{inptpd2s}}} {{{inptpd2p}}} {{{inptps2s}}} {{{inptps2p}}}
3. {{{inpta3s}}} {{{inpta3p}}} {{{inptpd3s}}} {{{inptpd3p}}} {{{inptps3s}}} {{{inptps3p}}}
perfektum 1. {{{inpea1s}}} {{{inpea1p}}} {{{inpepd1s}}} {{{inpepd1p}}} {{{inpeps1s}}} {{{inpeps1p}}}
2. {{{inpea2s}}} {{{inpea2p}}} {{{inpepd2s}}} {{{inpepd2p}}} {{{inpeps2s}}} {{{inpeps2p}}}
3. {{{inpea3s}}} {{{inpea3p}}} {{{inpepd3s}}} {{{inpepd3p}}} {{{inpeps3s}}} {{{inpeps3p}}}
plusquamperfektum 1. {{{inpla1s}}} {{{inpla1p}}} {{{inplpd1s}}} {{{inplpd1p}}} {{{inplps1s}}} {{{inplps1p}}}
2. {{{inpla2s}}} {{{inpla2p}}} {{{inplpd2s}}} {{{inplpd2p}}} {{{inplps2s}}} {{{inplps2p}}}
3. {{{inpla3s}}} {{{inpla3p}}} {{{inplpd3s}}} {{{inplpd3p}}} {{{inplps3s}}} {{{inplps3p}}}
futurum 1 1. {{{inf1a1s}}} {{{inf1a1p}}} {{{inf1pd1s}}} {{{inf1pd1p}}} {{{inf1ps1s}}} {{{inf1ps1p}}}
2. {{{inf1a2s}}} {{{inf1a2p}}} {{{inf1pd2s}}} {{{inf1pd2p}}} {{{inf1ps2s}}} {{{inf1ps2p}}}
3. {{{inf1a3s}}} {{{inf1a3p}}} {{{inf1pd3s}}} {{{inf1pd3p}}} {{{inf1ps3s}}} {{{inf1ps3p}}}
futurum 2 1. {{{inf2a1s}}} {{{inf2a1p}}} {{{inf2pd1s}}} {{{inf2pd1p}}} {{{inf2ps1s}}} {{{inf2ps1p}}}
2. {{{inf2a2s}}} {{{inf2a2p}}} {{{inf2pd2s}}} {{{inf2pd2p}}} {{{inf2ps2s}}} {{{inf2ps2p}}}
3. {{{inf2a3s}}} {{{inf2a3p}}} {{{inf2pd3s}}} {{{inf2pd3p}}} {{{inf2ps3s}}} {{{inf2ps3p}}}
konjunktív I
čas osoba aktívum pasívum dejové pasívum stavové
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
prézens 1. {{{k1pra1s}}} {{{k1pra1p}}} {{{k1prpd1s}}} {{{k1prpd1p}}} {{{k1prps1s}}} {{{k1prps1p}}}
2. {{{k1pra2s}}} {{{k1pra2p}}} {{{k1prpd2s}}} {{{k1prpd2p}}} {{{k1prps2s}}} {{{k1prps2p}}}
3. {{{k1pra3s}}} {{{k1pra3p}}} {{{k1prpd3s}}} {{{k1prpd3p}}} {{{k1prps3s}}} {{{k1prps3p}}}
perfektum 1. {{{k1pea1s}}} {{{k1pea1p}}} {{{k1pepd1s}}} {{{k1pepd1p}}} {{{k1peps1s}}} {{{k1peps1p}}}
2. {{{k1pea2s}}} {{{k1pea2p}}} {{{k1pepd2s}}} {{{k1pepd2p}}} {{{k1peps2s}}} {{{k1peps2p}}}
3. {{{k1pea3s}}} {{{k1pea3p}}} {{{k1pepd3s}}} {{{k1pepd3p}}} {{{k1peps3s}}} {{{k1peps3p}}}
futurum 1 1. {{{k1f1a1s}}} {{{k1f1a1p}}} {{{k1f1pd1s}}} {{{k1f1pd1p}}} {{{k1f1ps1s}}} {{{k1f1ps1p}}}
2. {{{k1f1a2s}}} {{{k1f1a2p}}} {{{k1f1pd2s}}} {{{k1f1pd2p}}} {{{k1f1ps2s}}} {{{k1f1ps2p}}}
3. {{{k1f1a3s}}} {{{k1f1a3p}}} {{{k1f1pd3s}}} {{{k1f1pd3p}}} {{{k1f1ps3s}}} {{{k1f1ps3p}}}
futurum 2 1. {{{k1f2a1s}}} {{{k1f2a1p}}} {{{k1f2pd1s}}} {{{k1f2pd1p}}} {{{k1f2ps1s}}} {{{k1f2ps1p}}}
2. {{{k1f2a2s}}} {{{k1f2a2p}}} {{{k1f2pd2s}}} {{{k1f2pd2p}}} {{{k1f2ps2s}}} {{{k1f2ps2p}}}
3. {{{k1f2a3s}}} {{{k1f2a3p}}} {{{k1f2pd3s}}} {{{k1f2pd3p}}} {{{k1f2ps3s}}} {{{k1f2ps3p}}}
konjunktív II
čas osoba aktívum pasívum dejové pasívum stavové
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
préteritum 1. {{{k2pta1s}}} {{{k2pta1p}}} {{{k2ptpd1s}}} {{{k2ptpd1p}}} {{{k2ptps1s}}} {{{k2ptps1p}}}
2. {{{k2pta2s}}} {{{k2pta2p}}} {{{k2ptpd2s}}} {{{k2ptpd2p}}} {{{k2ptps2s}}} {{{k2ptps2p}}}
3. {{{k2pta3s}}} {{{k2pta3p}}} {{{k2ptpd3s}}} {{{k2ptpd3p}}} {{{k2ptps3s}}} {{{k2ptps3p}}}
plusquamperfektum 1. {{{k2pla1s}}} {{{k2pla1p}}} {{{k2plpd1s}}} {{{k2plpd1p}}} {{{k2plps1s}}} {{{k2plps1p}}}
2. {{{k2pla2s}}} {{{k2pla2p}}} {{{k2plpd2s}}} {{{k2plpd2p}}} {{{k2plps2s}}} {{{k2plps2p}}}
3. {{{k2pla3s}}} {{{k2pla3p}}} {{{k2plpd3s}}} {{{k2plpd3p}}} {{{k2plps3s}}} {{{k2plps3p}}}
futurum 1 1. {{{k2f1a1s}}} {{{k2f1a1p}}} {{{k2f1pd1s}}} {{{k2f1pd1p}}} {{{k2f1ps1s}}} {{{k2f1ps1p}}}
2. {{{k2f1a2s}}} {{{k2f1a2p}}} {{{k2f1pd2s}}} {{{k2f1pd2p}}} {{{k2f1ps2s}}} {{{k2f1ps2p}}}
3. {{{k2f1a3s}}} {{{k2f1a3p}}} {{{k2f1pd3s}}} {{{k2f1pd3p}}} {{{k2f1ps3s}}} {{{k2f1ps3p}}}
futurum 2 1. {{{k2f2a1s}}} {{{k2f2a1p}}} {{{k2f2pd1s}}} {{{k2f2pd1p}}} {{{k2f2ps1s}}} {{{k2f2ps1p}}}
2. {{{k2f2a2s}}} {{{k2f2a2p}}} {{{k2f2pd2s}}} {{{k2f2pd2p}}} {{{k2f2ps2s}}} {{{k2f2ps2p}}}
3. {{{k2f2a3s}}} {{{k2f2a3p}}} {{{k2f2pd3s}}} {{{k2f2pd3p}}} {{{k2f2ps3s}}} {{{k2f2ps3p}}}
Imperatív
čas osoba aktívum pasívum dejové pasívum stavové
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
prézens 2. {{{impra2s}}} {{{impra2p}}} {{{imprpd2s}}} {{{imprpd2p}}} {{{imprps2s}}} {{{imprps2p}}}
3. {{{impra3p}}} {{{imprpd3p}}} {{{imprps3p}}}
perfektum 2. {{{impea2s}}} {{{impea2p}}} {{{impepd2s}}} {{{impepd2p}}} {{{impeps2s}}} {{{impeps2p}}}
3. {{{impea3p}}} {{{impepd3p}}} {{{impeps3p}}}
Infinitív
čas aktívum pasívum dejové pasívum stavové
prézens {{{ifpra}}} {{{ifprpd}}} {{{ifprps}}}
perfektum {{{ifpea}}} {{{ifpepd}}} {{{ifpeps}}}
futurum 1 {{{iff1a}}}
futurum 2 {{{iff2a}}}

Gerundívum
pád silná deklinácia slabá deklinácia zmiešaná deklinácia
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
nominatív {{{gestsnom}}} {{{gestpnom}}} {{{geswsnom}}} {{{geswpnom}}} {{{gemisnom}}} {{{gemipnom}}}
genitív {{{gestsgen}}} {{{gestpgen}}} {{{geswsgen}}} {{{geswpgen}}} {{{gemisgen}}} {{{gemipgen}}}
datív {{{gestsdat}}} {{{gestpdat}}} {{{geswsdat}}} {{{geswpdat}}} {{{gemisdat}}} {{{gemipdat}}}
akuzatív {{{gestsacc}}} {{{gestpacc}}} {{{geswsacc}}} {{{geswpacc}}} {{{gemisacc}}} {{{gemipacc}}}

Obecná šablóna pre časovanie nemeckých slovies.

Syntax a parametre[upraviť]

{{Sloveso (de)
 | au = pomocné sloveso
 | <označení tvaru> = tvar
 …
}}

Tvary sa uvádzajú bez osobného zámena (ich, du atd.), šablóna ich podle potreby dopľňa sama.

Tvary dejového a stavového pasíva sa zobrazia iba vtedy, ak sú zadané príslušné infinitívy prézentu (ifprpd=…, resp. ifprps=…). U slovies, ktoré pasívne tvary netvoria (intranzitívne, zvratné aj.) je takto možné príslušné časti tabuliek skryť. Tabulka gerundívnych tvarov sa zobrazí iba vtedy, ak je v nej zadaný alespoň jeden tvar.

Tvary slabého a smíšeného skloňovania gerundíva je treba uviest so členom. U plurálu smíšeného skloňovania uvádzajte tvary zámena kein.

Označenie tvaru[upraviť]

Tvary sú označované reťazcom, ktorý má formát zzttr[r]on. Význam jednotlivých zložiek:

zz
Spôsob. Môže mať hodnoty:
 • in: oznamovací spôsob (indikatív)
 • k1: konjunktív 1
 • k1: konjunktív 2
 • ko: konjunktív 1 nebo 2 (automatické rozpoznanie podľa času; nelze použiť pre futura)
 • im: rozkazovací spôsob (imperatív)
 • if: neurčitok (infinitív)
 • pa: príčastie (particípium)
tt
Čas. Môže mať hodnoty:
 • pr: prítomný (prézens)
 • pt: minulý (préteritum)
 • pe: minulý dokončený (perfektum)
 • pl: predminulý (plusquamperfektum)
 • f1: budúci (futurum 1)
 • f2: predbudúci (futurum 2)
r[r]
Rod. Môže mať hodnoty:
 • a: činný (aktívum)
 • pd: trpný (pasívum) dejový
 • ps: trpný (pasívum) stavový
o
Osoba. Môže mať hodnoty:
 • 1: prvá osoba (já; my)
 • 2: druhá osoba (ty; vy)
 • 3: tretia osoba (on, ona, ono; oni, ony, ona)
n
Číslo. Môže mať hodnoty:
 • s: jednotné (singulár)
 • p: množné (plurál)

U infinitívov a príčastí sa nepoužiteľné časti kódu (osoba, číslo, popř. čas) vypúšťajú.

Označenie tvarov gerundíva má formát zzddnccc. Význam jednotlivých zložiek:

zz
Spôsob. Má hodnotu:
 • ge: gerundívum
dd
Skloňovanie (deklinácia). Môže mať hodnoty:
 • st: silné (stark)
 • sw: slabé (schwach)
 • mi: smíšené (gemischt)
n
Číslo. Môže mať hodnoty:
 • s: jednotné (singulár)
 • p: množné (plurál)
ccc
Pád (casus). Môže mať hodnoty:
 • nom: nominatív
 • gen: genitív
 • dat: datív
 • acc: akuzatív