Wikislovník:Ako vytvoriť novú stránku

Zo stránky Wikislovník

Každý môže byť autorom stránky!

Napíšte názov a kliknite na „Vytvoriť stránku“

Štruktúra hesla[upraviť]

Tu uvádzame odporúčanú štruktúru zdrojového kódu stránky.

{{Možno hľadáte|heslo}}

== Jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|výslovnosť}}
* {{Audio|súbor}}

==== Homofóny ====
* [[homofón 1]]
* [[homofón 2]]

=== Delenie ===
* mat-ka

=== Etymológia ===
Etymológia celou vetou.

=== Varianty zápisu ===
* [[variant 2]]

=== Slovný druh ===  (alebo slovné spojenie, porekadlo atď.)
* ''gramatická kategória''

==== Skloňovanie/Časovanie/Stupňovanie ====
{{subst:Vzor XX|kmeň hesla}}

==== Význam ====
# [[význam 1]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}
# [[význam 2]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}

==== Synonymá ====
# [[synonymum 1]]
# [[synonymum 2]]

==== Antonymá ====
# [[antonymum 1]]
# [[antonymum 2]]

==== Príbuzné slová ====
* [[príbuzné slovo 1]]
* [[príbuzné slovo 2]]

==== Slovné spojenia ====
* [[slovné spojenie 1]]
* [[slovné spojenie 2]]

==== Frázy a idiómy ====
* [[fráza]]
* [[idióm]]

==== Príslovia, úslovia a porekadlá ====
* [[príslovie alebo úslovie]] (s malým začiatočným písmenom, bez bodky na konci)
* [[porekadlo]] (s malým začiatočným písmenom, bez bodky na konci)

==== Preklady ====
{{Preklady|význam=|preklady=
{{P|kód jazyka 1|preklad 1|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 2|preklad 2|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 3|preklad 3|začiatočné písmeno rodu}}
(…)
}}

==== Poznámky ====
(…)

==== Referencie ====
<references />

=== Literatúra ===
* (…)

=== Externé odkazy ===
{{Projekt|w=heslo|q=heslo}}

== Ďalší jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* 
(...)

[[Kategória:]]

Pri cudzojazyčných heslách sa neuvádza sekcia Preklady. Sekcie, ktoré nie sú vyplnené, sa tiež neuvádzajú (okrem minimálneho rozsahu).

Minimálny rozsah hesla[upraviť]

Aby novo vytvorené heslo spĺňalo základné kritériá pre zaradenie do Wikislovníka, malo by mať aspoň základnú štruktúru a následujúci minimálny rozsah:

== Jazyk ==
{{Minimum|kód jazyka}}

=== Slovný druh ===

==== Význam ====
# [[význam]]

[[Kategória:]]

Heslo zaraďte aspoň do kategórie označujúci jazyk a slovný druh, napr. Nemecké slovesá. Kódy jazykov sú na stránke Modul:Languages.

Ohýbané tvary slov[upraviť]

Vyššie uvedený rozsah hesiel sa týka predovšetkým slov uvedených v základnom tvare. Pri ohýbaných (skloňovaných alebo časovaných) tvaroch je väčšina sekcií nadbytočná. Ich uvedenie postačí pri základnom hesle. Pri ohýbaných tvaroch by však nemali chýbať jazyk, výslovnosť, slovný druh a význam (prípadne i s uvedením príkladu).

Štruktúra takéhoto hesla všeobecne vyzerá takto:

== Jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|výslovnosť}}

=== Slovný druh ===

==== Význam ====
# ''tvar slova [[základný tvar]]''

[[Kategória:]]

Namiesto textu „tvar slova“ je vhodné bližšie špecifikovať, o aký tvar sa jedná, napr. rozkazovací spôsob slovesa, genitív jednotného čísla podstatného mena a pod.

Kategórie majú názov typu Tvary slovenských podstatných mien, Tvary českých slovies a pod.

Pozri aj[upraviť]