Šablóna:Sloveso (fr)

Zo stránky Wikislovník

Obecná šablóna pre časovanie francúzskych slovies.

Oznamovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens {{{inpr1s}}} {{{inpr2s}}} {{{inpr3s}}} {{{inpr1p}}} {{{inpr2p}}} {{{inpr3p}}}
Imperfektum {{{inim1s}}} {{{inim2s}}} {{{inim3s}}} {{{inim1p}}} {{{inim2p}}} {{{inim3p}}}
Passé simple {{{inps1s}}} {{{inps2s}}} {{{inps3s}}} {{{inps1p}}} {{{inps2p}}} {{{inps3p}}}
Futurum I {{{inf11s}}} {{{inf12s}}} {{{inf13s}}} {{{inf11p}}} {{{inf12p}}} {{{inf13p}}}
zložené
časy
Passé composé {{{inpc1s}}} {{{inpc2s}}} {{{inpc3s}}} {{{inpc1p}}} {{{inpc2p}}} {{{inpc3p}}}
Plusquamperfektum {{{inpl1s}}} {{{inpl2s}}} {{{inpl3s}}} {{{inpl1p}}} {{{inpl2p}}} {{{inpl3p}}}
Passé antérieur {{{inpa1s}}} {{{inpa2s}}} {{{inpa3s}}} {{{inpa1p}}} {{{inpa2p}}} {{{inpa3p}}}
Futurum II {{{inf21s}}} {{{inf22s}}} {{{inf23s}}} {{{inf21p}}} {{{inf22p}}} {{{inf23p}}}Nasledujúce tabuľky sú explicitne skryté. Po zobrazení vyzerajú takto:

Spojovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. que je (j') 2. que tu 3. qu'il / elle 1. que nous 2. que vous 3. qu'ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens {{{supr1s}}} {{{supr2s}}} {{{supr3s}}} {{{supr1p}}} {{{supr2p}}} {{{supr3p}}}
Imperfektum {{{suim1s}}} {{{suim2s}}} {{{suim3s}}} {{{suim1p}}} {{{suim2p}}} {{{suim3p}}}
zložené
časy
Passé {{{supa1s}}} {{{supa2s}}} {{{supa3s}}} {{{supa1p}}} {{{supa2p}}} {{{supa3p}}}
Plusquamperfektum {{{supl1s}}} {{{supl2s}}} {{{supl3s}}} {{{supl1p}}} {{{supl2p}}} {{{supl3p}}}
Podmieňovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Prézens {{{kopr1s}}} {{{kopr2s}}} {{{kopr3s}}} {{{kopr1p}}} {{{kopr2p}}} {{{kopr3p}}}
Passé {{{kopa1s}}} {{{kopa2s}}} {{{kopa3s}}} {{{kopa1p}}} {{{kopa2p}}} {{{kopa3p}}}
Rozkazovací spôsob
Osoba Číslo
jednotné
Číslo množné
2. 1. 2.
Prézens {{{impr2s}}} {{{impr1p}}} {{{impr2p}}}
Passé {{{impa2s}}} {{{impa1p}}} {{{impa2p}}}
Prézens Passé
Infinitiv {{{inpr}}} {{{inpa}}}
Prechodník {{{gepr}}} {{{gepa}}}
Príčastie {{{papr}}} {{{papa}}}

Pre zobrazenie skrytých tabuliek je nutné vyplniť hodnotu ano u prvého parametra príslušnej tabuľky.

Kód pre skopírovanie parametrov (volnými riadkami sú oddelené parametre jednotlivých tabuliek):

{{Sloveso (fr)
 | inpr1s = 
 | inpr2s = 
 | inpr3s = 
 | inpr1p = 
 | inpr2p = 
 | inpr3p = 
 | inim1s = 
 | inim2s = 
 | inim3s = 
 | inim1p = 
 | inim2p = 
 | inim3p = 
 | inps1s = 
 | inps2s = 
 | inps3s = 
 | inps1p = 
 | inps2p = 
 | inps3p = 
 | inf11s = 
 | inf12s = 
 | inf13s = 
 | inf11p = 
 | inf12p = 
 | inf13p = 
 | inpc1s = 
 | inpc2s = 
 | inpc3s = 
 | inpc1p = 
 | inpc2p = 
 | inpc3p = 
 | inpl1s = 
 | inpl2s = 
 | inpl3s = 
 | inpl1p = 
 | inpl2p = 
 | inpl3p = 
 | inpa1s = 
 | inpa2s = 
 | inpa3s = 
 | inpa1p = 
 | inpa2p = 
 | inpa3p = 
 | inf21s = 
 | inf22s = 
 | inf23s = 
 | inf21p = 
 | inf22p = 
 | inf23p = 

 | su = 
 | supr1s = 
 | supr2s = 
 | supr3s = 
 | supr1p = 
 | supr2p = 
 | supr3p = 
 | suim1s = 
 | suim2s = 
 | suim3s = 
 | suim1p = 
 | suim2p = 
 | suim3p = 
 | supa1s = 
 | supa2s = 
 | supa3s = 
 | supa1p = 
 | supa2p = 
 | supa3p = 
 | supl1s = 
 | supl2s = 
 | supl3s = 
 | supl1p = 
 | supl2p = 
 | supl3p = 

 | ko = 
 | kopr1s = 
 | kopr2s = 
 | kopr3s = 
 | kopr1p = 
 | kopr2p = 
 | kopr3p = 
 | kopa1s = 
 | kopa2s = 
 | kopa3s = 
 | kopa1p = 
 | kopa2p = 
 | kopa3p = 

 | im = 
 | impr2s = 
 | impr1p = 
 | impr2p = 
 | impa2s = 
 | impa1p = 
 | impa2p = 

 | igp = 
 | inpr = 
 | inpa = 
 | gepr = 
 | gepa = 
 | papr = 
 | papa = 
}}

Prvé parametre príslušných tabuliek odpovedajú týmto tabuľkám:

su – spojovací spôsob
ko – podmieňovací spôsob
im – rozkazovací spôsob
igp – infinitív, prechodník, príčastie