Užívateľ:Armin

Zo stránky Wikislovník
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

[SLOVAK] Pre prípadného záujemcu o moju "maličkosť" ponúkam pár slov o mne:

  • Pochádzam z Liptovského Mikuláša, študoval som odbor archeológia a história na Univerzite Komenského v Bratislave, momentálne pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Univezite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  • Zaujímam sa o dejiny (najmä o obdobie tzv. raného novoveku), krásnu literatúru, dejiny fotografie a filmu.
  • Medzi moje koníčky patrí fotografovanie, cyklistika a vysokohorská turistika.
  • Na Wikipédiu prispievam skôr skromne (pravidelnejšie od roku 2011), podľa toho, ako mi dovolia pracovné povinnosti. Vytváram najmä biografické heslá venované rôznym historickým osobnostiam, napríklad európskym panovníkom (najmä ruským cárom a poľským kráľom). Dopĺňam tiež portréty niektorých príslušníkov uhorskej šľachty, slovenských umelcov, spisovateľov, fotografov a historikov. Snažím sa tiež napĺňať obrazovú galériu našich stavebných kultúrnych pamiatok (hlavne z lokalít Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja).


[ENGLISH] For those who are seeking some piece of informations about me I offer a few words:

  • I come from Liptovský Mikuláš, I studied history and archeology at Comenius University in Bratislava, currently I work as a researcher and teacher at the Matej Bel University in Banska Bystrica, central Slovakia.
  • I am interested in history (especially in the general history of the Early Modern period), belles lettres, history of photography and film.
  • My hobbies include photographing, travelling, cycling and hiking.
  • On Wikipedia I contribute rather modestly (regularly since 2011). I create biographical entries dedicated to different historical figures, f.e. rulers of the European countries (mainly Russian tzars and Polish kings). I am complementing entries about the Slovak artists, writers, photographers and historians, and also about some members of the Hungarian nobility. I also try to fulfill image gallery of the cultural monuments in Slovakia (mainly from regions of Banská Bystrica and Žilina).