a

Z Wikislovníku
Jump to navigation Jump to search

Slovenčina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Spojka[upraviť]

Význam[upraviť]

 1. Prvé písmeno slovenskej abecedy. Nasleduje á.
 2. Ako spojka:
  1. spájanie dvoch homogénnych (podobných) slov, fráz, atď.; taktiež; ako aj; spolu s; okrem;
  2. na konci zoznamu na indikáciu poslednej položky zoznamu: "chlieb, maslo a syr."
  3. reťazenie viet alebo častí viet v chronologickom poradí.
  4. vyjadrenie príčinnosti (Spýtaj sa ma na definíciu spojky 'a' znova a budem vrieskať!)
  5. operátor formálnej logiky (→AND)
Poznámka 
Vety začínajúce na 'a' alebo akúkoľvek inú spojku považujú jazykovedci za nesprávne, ale takéto použitie spojok je bežné v hovorovej reči. Pri formálnom prejave sa treba písaniu spojok na začiatku viet vyhnúť.

Synonymá[upraviť]

a) vyjadruje priraďovací zlučovací vzťah

 • i, aj: brat a sestra; drevo porúbal a uložil v drevárni; povyše dediny dobehli ostatných i pridali sa k nim; ponúkal syr, mlieko aj slaninu;
 • jednak (v rámci dvojčlennej spojky jednak - jednak, jednak - a jednak): poruchy štítnej žľazy liečia jednak v ústavnom ošetrení, jednak ambulantne;
 • ako aj, ako i (vyjadruje zdôraznený zlučovací vzťah): otec, ako aj matka mu pomáhali pri úlohách;
 • plus (pri spočítavaní; opakom je mínus): dva plus tri

b) pozri aj ale
c) pozri aj ach
d) pozri aj aha

Preklady[upraviť]

na spájanie dvoch homogénnych (podobných) slov, fráz, atď.; taktiež; ako aj; spolu s; okrem

na konci zoznamu na indikáciu poslednej položky zoznamu

na reťazenie viet alebo častí viet

Angličtina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Člen[upraviť]

 • Neurčitý

Význam[upraviť]

 1. forma neurčitého člena an, s pôvodným významom jeden (z mnohých)

Čeština[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Spojka[upraviť]

Význam[upraviť]

 1. a

Latinčina[upraviť]

Predložka[upraviť]

 • ā
 • spája sa s ablatívom

Význam[upraviť]

 1. z, od

Synonymá[upraviť]

 1. ab

Citoslovce[upraviť]

 • ā

Význam[upraviť]

 1. ach, beda

Literatúra[upraviť]

 • Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1991. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0080-7. 131 s.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária a i.: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Veda, vydavateľstvo SAV, 1995. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0427-6. 23 s.

Externé odkazy[upraviť]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému a
 • Spolupracuj na Wikipédii Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa a