abdere

Zo stránky Wikislovník
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdō abdis abdit abdimus abditis abdunt
Futúrum I. abdam abdēs abdet abdēmus abdētis abdent
Imperfektum abdēbam abdēbās abdēbat abdēbāmus abdēbātis abdēbant
Perfektum abdidī abdidistī abdidit abdidimus abdidistis abdidērunt
Futúrum II. abdiderō abdideris abdiderit abdiderimus abdideritis abdiderint
Plusquamperfektum abdideram abdiderās abdiderat abdiderāmus abdiderātis abdiderant
Rod trpný Prézent abdor abdĕris abdĭtur abdĭmur abdĭminī abduntur
Futúrum I. abdar abdēris abdētur abdēmur abdēminī abdentur
Imperfektum abdēbar abdēbāris abdēbātur abdēbāmur abdēbāminī abdēbantur
Perfektum abditus sum
abdita sum
abditum sum
abditus es
abdita es
abditum es
abditus est
abdita est
abditum est
abditī sumus
abditae sumus
abdita sumus
abditī estis
abditae estis
abdita estis
abditī sunt
abditae sunt
abdita sunt
Plusquamperfektum abditus eram
abdita eram
abditum eram
abditus erās
abdita erās
abditum erās
abditus erat
abdita erat
abditum erat
abditī erāmus
abditae erāmus
abdita erāmus
abditī erātis
abditae erātis
abdita erātis
abditī erant
abditae erant
abdita erant
Futúrum II. abditus erō
abdita erō
abditum erō
abditus eris
abdita eris
abditum eris
abditus erit
abdita erit
abditum erit
abditī erimus
abditae erimus
abdita erimus
abditī eritis
abditae eritis
abdita eritis
abditī erunt
abditae erunt
abdita erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdam abdās abdat abdāmus abdātis abdant
Imperfektum abdĕrem abderēs abdĕret abdĕrēmus abderētis abdĕrent
Perfektum abdiderim abdideris abdiderit abdiderimus abdideritis abdiderint
Plusquamperfektum abdidissem abdidissēs abdidisset abdidissēmus abdidissētis abdidissent
Rod trpný Prézent abdar abdāris abdātur abdāmur abdāminī abdeantur
Imperfektum abdĕrer abdĕrēris abderētur abderēmur abdĕrēminī abderentur
Perfektum abditus sim
abdita sim
abditum sim
abditus sīs
abdita sīs
abditum sīs
abditus sit
abdita sit
abditum sit
abditī sīmus
abditae sīmus
abdita sīmus
abditī sītis
abditae sītis
abdita sītis
abditī sint
abditae sint
abdita sint
Plusquamperfektum abditus essem
abdita essem
abditum essem
abditus essēs
abdita essēs
abditum essēs
abditus esset
abdita esset
abditum esset
abditī essēmus
abditae essēmus
abdita essēmus
abditī essētis
abditae essētis
abdita essētis
abditī essent
abditae essent
abdita essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdĕ abdite
Futúrum abditō abditō abditōte abduntō
Rod trpný Prézent abdĕre abdiminī
Futúrum abditor abditor abduntor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent abdĕre
Perfektum abdidisse
Futúrum
Rod trpný Prézent abdī
Perfektum
Futúrum abditum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
abdēns
(abdentis)
abditūrus,
abditūra,
abditūrum
abditus
abdita
abditum
abdendus,
abdenda,
abdendum

Význam[upraviť]

  1. skryť, schovať