abducere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdūcō abdūcis abdūcit abdūcimus abdūcitis abdūcunt
Futúrum I. abdūcam abdūcēs abdūcet abdūcēmus abdūcētis abdūcent
Imperfektum abdūcēbam abdūcēbās abdūcēbat abdūcēbāmus abdūcēbātis abdūcēbant
Perfektum abdūxī abdūxistī abdūxit abdūximus abdūxistis abdūxērunt
Futúrum II. abdūxerō abdūxeris abdūxerit abdūxerimus abdūxeritis abdūxerint
Plusquamperfektum abdūxeram abdūxerās abdūxerat abdūxerāmus abdūxerātis abdūxerant
Rod trpný Prézent abdūcor abdūcĕris abdūcĭtur abdūcĭmur abdūcĭminī abdūcuntur
Futúrum I. abdūcar abdūcēris abdūcētur abdūcēmur abdūcēminī abdūcentur
Imperfektum abdūcēbar abdūcēbāris abdūcēbātur abdūcēbāmur abdūcēbāminī abdūcēbantur
Perfektum abductus sum
abducta sum
abductum sum
abductus es
abducta es
abductum es
abductus est
abducta est
abductum est
abductī sumus
abductae sumus
abducta sumus
abductī estis
abductae estis
abducta estis
abductī sunt
abductae sunt
abducta sunt
Plusquamperfektum abductus eram
abducta eram
abductum eram
abductus erās
abducta erās
abductum erās
abductus erat
abducta erat
abductum erat
abductī erāmus
abductae erāmus
abducta erāmus
abductī erātis
abductae erātis
abducta erātis
abductī erant
abductae erant
abducta erant
Futúrum II. abductus erō
abducta erō
abductum erō
abductus eris
abducta eris
abductum eris
abductus erit
abducta erit
abductum erit
abductī erimus
abductae erimus
abducta erimus
abductī eritis
abductae eritis
abducta eritis
abductī erunt
abductae erunt
abducta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdūcam abdūcās abdūcat abdūcāmus abdūcātis abdūcant
Imperfektum abdūcĕrem abdūcerēs abdūcĕret abdūcĕrēmus abdūcerētis abdūcĕrent
Perfektum abdūxerim abdūxeris abdūxerit abdūxerimus abdūxeritis abdūxerint
Plusquamperfektum abdūxissem abdūxissēs abdūxisset abdūxissēmus abdūxissētis abdūxissent
Rod trpný Prézent abdūcar abdūcāris abdūcātur abdūcāmur abdūcāminī abdūceantur
Imperfektum abdūcĕrer abdūcĕrēris abdūcerētur abdūcerēmur abdūcĕrēminī abdūcerentur
Perfektum abductus sim
abducta sim
abductum sim
abductus sīs
abducta sīs
abductum sīs
abductus sit
abducta sit
abductum sit
abductī sīmus
abductae sīmus
abducta sīmus
abductī sītis
abductae sītis
abducta sītis
abductī sint
abductae sint
abducta sint
Plusquamperfektum abductus essem
abducta essem
abductum essem
abductus essēs
abducta essēs
abductum essēs
abductus esset
abducta esset
abductum esset
abductī essēmus
abductae essēmus
abducta essēmus
abductī essētis
abductae essētis
abducta essētis
abductī essent
abductae essent
abducta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent abdūc, abdūce abdūcite
Futúrum abdūcitō abdūcitō abdūcitōte abdūcuntō
Rod trpný Prézent abdūcĕre abdūciminī
Futúrum abdūcitor abdūcitor abdūcuntor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent abdūcĕre
Perfektum abdūxisse
Futúrum
Rod trpný Prézent abdūcī
Perfektum
Futúrum abductum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
abdūcēns
(abdūcentis)
abductūrus,
abductūra,
abductūrum
abductus
abducta
abductum
abdūcendus,
abdūcenda,
abdūcendum

Význam[upraviť]

  1. odvádzať, odvracať