absolvere

Z Wikislovníku
Jump to navigation Jump to search

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Spôsob oznamovací
Rod činný
Čas minulý, nedokonavý absolvēbam absolvēbās absolvēbat absolvēbāmus absolvēbātis absolvēbant
Čas minulý, dokonavý absolvī absolvistī absolvit absolvimus absolvistis absolvērunt
absolvēre
Čas prítomný absolvō absolvis absolvit absolvimus absolvitis absolvunt
Čas budúci I. absolvam absolvēs absolvet absolvēmus absolvētis absolvent
Čas budúci II. absolverō absolveris absolverit absolverimus absolveritis absolverint
Rod trpný
Čas minulý, nedokonavý absolvēbar absolvēbāris absolvēbātur absolvēbāmur absolvēbāminī absolvēbantur
Čas minulý, dokonavý absolūtus sum (m)
absolūta sum (f)
absolūtum sum (n)
absolūtus es (m)
absolūta es (f)
absolūtum es (n)
absolūtus est (m)
absolūta est (f)
absolūtum est (n)
absolūtī sumus (m)
absolūtae sumus (f)
absolūta sumus (n)
absolūtī estis (m)
absolūtae estis (f)
absolūta estis (n)
absolūtī sunt (m)
absolūtae sunt (f)
absolūta sunt (n)
Čas prítomný absolvor absolveris absolvitur absolvimur absolviminī absolvuntur
Čas budúci I. absolvar absolvēris absolvētur absolvēmur absolvēminī absolventur
Čas budúci II. absolūtus erō (m)
absolūta erō (f)
absolūtum erō (n)
absolūtus eris (m)
absolūta eris (f)
absolūtum eris (n)
absolūtus erit (m)
absolūta erit (f)
absolūtum erit (n)
absolūtī erimus (m)
absolūtae erimus (f)
absolūta erimus (n)
absolūtī eritis (m)
absolūtae eritis (f)
absolūta eritis (n)
absolūtī erunt (m)
absolūtae erunt (f)
absolūta erunt (n)

Význam[upraviť]

  1. zbaviť, oslobodiť
  2. vyložiť
  3. dokončiť