accedere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accēdō accēdis accēdit accēdimus accēditis accēdunt
Futúrum I. accēdam accēdēs accēdet accēdēmus accēdētis accēdent
Imperfektum accēdēbam accēdēbās accēdēbat accēdēbāmus accēdēbātis accēdēbant
Perfektum accessī accessistī accessit accessimus accessistis accessērunt
Futúrum II. accesserō accesseris accesserit accesserimus accesseritis accesserint
Plusquamperfektum accesseram accesserās accesserat accesserāmus accesserātis accesserant
Rod trpný Prézent accēdor accēdĕris accēdĭtur accēdĭmur accēdĭminī accēduntur
Futúrum I. accēdar accēdēris accēdētur accēdēmur accēdēminī accēdentur
Imperfektum accēdēbar accēdēbāris accēdēbātur accēdēbāmur accēdēbāminī accēdēbantur
Perfektum accessus sum
accessa sum
accessum sum
accessus es
accessa es
accessum es
accessus est
accessa est
accessum est
accessī sumus
accessae sumus
accessa sumus
accessī estis
accessae estis
accessa estis
accessī sunt
accessae sunt
accessa sunt
Plusquamperfektum accessus eram
accessa eram
accessum eram
accessus erās
accessa erās
accessum erās
accessus erat
accessa erat
accessum erat
accessī erāmus
accessae erāmus
accessa erāmus
accessī erātis
accessae erātis
accessa erātis
accessī erant
accessae erant
accessa erant
Futúrum II. accessus erō
accessa erō
accessum erō
accessus eris
accessa eris
accessum eris
accessus erit
accessa erit
accessum erit
accessī erimus
accessae erimus
accessa erimus
accessī eritis
accessae eritis
accessa eritis
accessī erunt
accessae erunt
accessa erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accēdam accēdās accēdat accēdāmus accēdātis accēdant
Imperfektum accēdĕrem accēderēs accēdĕret accēdĕrēmus accēderētis accēdĕrent
Perfektum accesserim accesseris accesserit accesserimus accesseritis accesserint
Plusquamperfektum accessissem accessissēs accessisset accessissēmus accessissētis accessissent
Rod trpný Prézent accēdar accēdāris accēdātur accēdāmur accēdāminī accēdeantur
Imperfektum accēdĕrer accēdĕrēris accēderētur accēderēmur accēdĕrēminī accēderentur
Perfektum accessus sim
accessa sim
accessum sim
accessus sīs
accessa sīs
accessum sīs
accessus sit
accessa sit
accessum sit
accessī sīmus
accessae sīmus
accessa sīmus
accessī sītis
accessae sītis
accessa sītis
accessī sint
accessae sint
accessa sint
Plusquamperfektum accessus essem
accessa essem
accessum essem
accessus essēs
accessa essēs
accessum essēs
accessus esset
accessa esset
accessum esset
accessī essēmus
accessae essēmus
accessa essēmus
accessī essētis
accessae essētis
accessa essētis
accessī essent
accessae essent
accessa essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accēdĕ accēdite
Futúrum accēditō accēditō accēditōte accēduntō
Rod trpný Prézent accēdĕre accēdiminī
Futúrum accēditor accēditor accēduntor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent accēdĕre
Perfektum accessisse
Futúrum
Rod trpný Prézent accēdī
Perfektum
Futúrum accessum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
accēdēns
(accēdentis)
accessūrus,
accessūra,
accessūrum
accessus
accessa
accessum
accēdendus,
accēdenda,
accēdendum

Význam[upraviť]

  1. priblížiť sa, pristúpiť
  2. púšťať sa (do niečoho)