accusare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accūsō accūsās accūsat accūsāmus accūsātis accūsant
Futúrum I. accūsābō accūsābis accūsābit accūsābimus accūsābitis accūsābunt
Imperfektum accūsābam accūsābās accūsābat accūsābāmus accūsābātis accūsābant
Perfektum accūsāvī accūsāvistī accūsāvit accūsāvimus accūsāvistis accūsāvērunt
Futúrum II. accūsāverō accūsāveris accūsāverit accūsāverimus accūsāveritis accūsāverint
Plusquamperfektum accūsāveram accūsāverās accūsāverat accūsāverāmus accūsāverātis accūsāverant
Rod trpný Prézent accūsor accūsāris accūsātur accūsāmur accūsāminī accūsantur
Futúrum I. accūsābor accūsāberis accūsābitur accūsābimur accūsābiminī accūsābuntur
Imperfektum accūsābar accūsābāris accūsābātur accūsābāmur accūsābāminī accūsābantur
Perfektum accūsātus sum
accūsāta sum
accūsātum sum
accūsātus es
accūsāta es
accūsātum es
accūsātus est
accūsāta est
accūsātum est
accūsātī sumus
accūsātae sumus
accūsāta sumus
accūsātī estis
accūsātae estis
accūsāta estis
accūsātī sunt
accūsātae sunt
accūsāta sunt
Plusquamperfektum accūsātus eram
accūsāta eram
accūsātum eram
accūsātus erās
accūsāta erās
accūsātum erās
accūsātus erat
accūsāta erat
accūsātum erat
accūsātī erāmus
accūsātae erāmus
accūsāta erāmus
accūsātī erātis
accūsātae erātis
accūsāta erātis
accūsātī erant
accūsātae erant
accūsāta erant
Futúrum II. accūsātus erō
accūsāta erō
accūsātum erō
accūsātus eris
accūsāta eris
accūsātum eris
accūsātus erit
accūsāta erit
accūsātum erit
accūsātī erimus
accūsātae erimus
accūsāta erimus
accūsātī eritis
accūsātae eritis
accūsāta eritis
accūsātī erunt
accūsātae erunt
accūsāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accūsem accūsēs accūset accūsēmus accūsētis accūsent
Imperfektum accūsārem accūsārēs accūsāret accūsārēmus accūsārētis accūsārent
Perfektum accūsāverim accūsāveris accūsāverit accūsāverimus accūsāveritis accūsāverint
Plusquamperfektum accūsāvissem accūsāvissēs accūsāvisset accūsāvissēmus accūsāvissētis accūsāvissent
Rod trpný Prézent accūser accūsēris accūsētur accūsēmur accūsēminī accūsentur
Imperfektum accūsārer accūsārēris accūsārētur accūsārēmur accūsārēminī accūsārentur
Perfektum accūsātus sim
accūsāta sim
accūsātum sim
accūsātus sīs
accūsāta sīs
accūsātum sīs
accūsātus sit
accūsāta sit
accūsātum sit
accūsātī sīmus
accūsātae sīmus
accūsāta sīmus
accūsātī sītis
accūsātae sītis
accūsāta sītis
accūsātī sint
accūsātae sint
accūsāta sint
Plusquamperfektum accūsātus essem
accūsāta essem
accūsātum essem
accūsātus essēs
accūsāta essēs
accūsātum essēs
accūsātus esset
accūsāta esset
accūsātum esset
accūsātī essēmus
accūsātae essēmus
accūsāta essēmus
accūsātī essētis
accūsātae essētis
accūsāta essētis
accūsātī essent
accūsātae essent
accūsāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent accūsā accūsāte
Futúrum accūsātō accūsātō accūsātōte accūsantō
Rod trpný Prézent accūsāre accūsāminī
Futúrum accūsātor accūsātor accūsantor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent accūsāre
Perfektum accūsāvisse
Futúrum accūsātūrus esse
accūsātūra esse
accūsātūrum esse
accūsātūrī esse
accūsātūrae esse
accūsātūra esse
Rod trpný Prézent accūsārī
Perfektum accūsātus esse
accūsāta esse
accūsātum esse
accūsātī esse
accūsātae esse
accūsāta esse
Futúrum accūsātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
accūsāns
(accūsantis)
accūsātūrus,
accūsātūra,
accūsātūrum
accūsātus,
accūsāta,
accūsātum
accūsandus,
accūsanda,
accūsandum

Význam[upraviť]

  1. obviniť, obviňovať

Príbuzné slová[upraviť]