amare

Z Wikislovníku
Jump to navigation Jump to search

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Spôsob oznamovací
Rod činný
Čas minulý, nedokonavý amābam amābās amābat amābāmus amābātis amābant
Čas minulý, dokonavý amāvī amāvistī amāvit amāvimus amāvistis amāvērunt
amāvēre
Čas prítomný amō amās amāt amāmus amātis amant
Čas budúci I. amābō amābis amābit amābimus amābitis amābunt
Čas budúci II. amāverō amāveris amāverit amāverimus amāveritis amāverint
Rod trpný
Čas minulý, nedokonavý amābar amābāris amābātur amābāmur amābāminī amābantur
Čas minulý, dokonavý amātus sum (m)
amāta sum (f)
amātum sum (n)
amātus es (m)
amāta es (f)
amātum es (n)
amātus est (m)
amāta est (f)
amātum est (n)
amātī sumus (m)
amātae sumus (f)
amāta sumus (n)
amātī estis (m)
amātae estis (f)
amāta estis (n)
amātī sunt (m)
amātae sunt (f)
amāta sunt (n)
Čas prítomný amor amāris amātur amāmur amāminī amantur
Čas budúci I. amābor amāberis amābitur amābimur amābiminī amābuntur
Čas budúci II. amātus erō (m)
amāta erō (f)
amātum erō (n)
amātus eris (m)
amāta eris (f)
amātum eris (n)
amātus erit (m)
amāta erit (f)
amātum erit (n)
amātī erimus (m)
amātae erimus (f)
amāta erimus (n)
amātī eritis (m)
amātae eritis (f)
amāta eritis (n)
amātī erunt (m)
amātae erunt (f)
amāta erunt (n)

Význam[upraviť]

  1. milovať, mať rád