amare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent amō amās amat amāmus amātis amant
Futúrum I. amābō amābis amābit amābimus amābitis amābunt
Imperfektum amābam amābās amābat amābāmus amābātis amābant
Perfektum amāvī amāvistī amāvit amāvimus amāvistis amāvērunt
Futúrum II. amāverō amāveris amāverit amāverimus amāveritis amāverint
Plusquamperfektum amāveram amāverās amāverat amāverāmus amāverātis amāverant
Rod trpný Prézent amor amāris amātur amāmur amāminī amantur
Futúrum I. amābor amāberis amābitur amābimur amābiminī amābuntur
Imperfektum amābar amābāris amābātur amābāmur amābāminī amābantur
Perfektum amātus sum
amāta sum
amātum sum
amātus es
amāta es
amātum es
amātus est
amāta est
amātum est
amātī sumus
amātae sumus
amāta sumus
amātī estis
amātae estis
amāta estis
amātī sunt
amātae sunt
amāta sunt
Plusquamperfektum amātus eram
amāta eram
amātum eram
amātus erās
amāta erās
amātum erās
amātus erat
amāta erat
amātum erat
amātī erāmus
amātae erāmus
amāta erāmus
amātī erātis
amātae erātis
amāta erātis
amātī erant
amātae erant
amāta erant
Futúrum II. amātus erō
amāta erō
amātum erō
amātus eris
amāta eris
amātum eris
amātus erit
amāta erit
amātum erit
amātī erimus
amātae erimus
amāta erimus
amātī eritis
amātae eritis
amāta eritis
amātī erunt
amātae erunt
amāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent amem amēs amet amēmus amētis ament
Imperfektum amārem amārēs amāret amārēmus amārētis amārent
Perfektum amāverim amāveris amāverit amāverimus amāveritis amāverint
Plusquamperfektum amāvissem amāvissēs amāvisset amāvissēmus amāvissētis amāvissent
Rod trpný Prézent amer amēris amētur amēmur amēminī amentur
Imperfektum amārer amārēris amārētur amārēmur amārēminī amārentur
Perfektum amātus sim
amāta sim
amātum sim
amātus sīs
amāta sīs
amātum sīs
amātus sit
amāta sit
amātum sit
amātī sīmus
amātae sīmus
amāta sīmus
amātī sītis
amātae sītis
amāta sītis
amātī sint
amātae sint
amāta sint
Plusquamperfektum amātus essem
amāta essem
amātum essem
amātus essēs
amāta essēs
amātum essēs
amātus esset
amāta esset
amātum esset
amātī essēmus
amātae essēmus
amāta essēmus
amātī essētis
amātae essētis
amāta essētis
amātī essent
amātae essent
amāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent amā amāte
Futúrum amātō amātō amātōte amantō
Rod trpný Prézent amāre amāminī
Futúrum amātor amātor amantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent amāre
Perfektum amāvisse
Futúrum amātūrus esse
amātūra esse
amātūrum esse
amātūrī esse
amātūrae esse
amātūra esse
Rod trpný Prézent amārī
Perfektum amātus esse
amāta esse
amātum esse
amātī esse
amātae esse
amāta esse
Futúrum amātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
amāns
(amantis)
amātūrus,
amātūra,
amātūrum
amātus,
amāta,
amātum
amandus,
amanda,
amandum

Význam[upraviť]

  1. milovať, mať rád