Preskočiť na obsah

audire

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 4. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent audiō audīs audit audīmus audītis audiunt
Futúrum I. audiam audiēs audiet audiēmus audiētis audient
Imperfektum audiēbam audiēbās audiēbat audiēbāmus audiēbātis audiēbant
Perfektum audīvī audīvistī audīvit audīvimus audīvistis audīvērunt
Futúrum II. audīverō audīveris audīverit audīverimus audīveritis audīverint
Plusquamperfektum audīveram audīverās audīverat audīverāmus audīverātis audīverant
Rod trpný Prézent audior audīris audītur audīmur audīminī audiuntur
Futúrum I. audiar audiēris audiētur audiēmur audiēminī audientur
Imperfektum audiēbar audiēbāris audiēbātur audiēbāmur audiēbāminī audiēbantur
Perfektum audītus sum
audīta sum
audītum sum
audītus es
audīta es
audītum es
audītus est
audīta est
audītum est
audītī sumus
audītae sumus
audīta sumus
audītī estis
audītae estis
audīta estis
audītī sunt
audītae sunt
audīta sunt
Plusquamperfektum audītus eram
audīta eram
audītum eram
audītus erās
audīta erās
audītum erās
audītus erat
audīta erat
audītum erat
audītī erāmus
audītae erāmus
audīta erāmus
audītī erātis
audītae erātis
audīta erātis
audītī erant
audītae erant
audīta erant
Futúrum II. audītus erō
audīta erō
audītum erō
audītus eris
audīta eris
audītum eris
audītus erit
audīta erit
audītum erit
audītī erimus
audītae erimus
audīta erimus
audītī eritis
audītae eritis
audīta eritis
audītī erunt
audītae erunt
audīta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent audiam audiās audiat audiāmus audiātis audiant
Imperfektum audīrem audīrēs audīret audīrēmus audīrētis audīrent
Perfektum audīverim audīveris audīverit audīverimus audīveritis audīverint
Plusquamperfektum audīvissem audīvissēs audīvisset audīvissēmus audīvissētis audīvissent
Rod trpný Prézent audiar audiāris audiātur audiāmur audiāminī audiantur
Imperfektum audīrer audīrēris audīrētur audīrēmur audīrēminī audīrentur
Perfektum audītus sim
audīta sim
audītum sim
audītus sīs
audīta sīs
audītum sīs
audītus sit
audīta sit
audītum sit
audītī sīmus
audītae sīmus
audīta sīmus
audītī sītis
audītae sītis
audīta sītis
audītī sint
audītae sint
audīta sint
Plusquamperfektum audītus essem
audīta essem
audītum essem
audītus essēs
audīta essēs
audītum essēs
audītus esset
audīta esset
audītum esset
audītī essēmus
audītae essēmus
audīta essēmus
audītī essētis
audītae essētis
audīta essētis
audītī essent
audītae essent
audīta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent audī audīte
Futúrum audītō audītō audītōte audiuntō
Rod trpný Prézent audīre audīminī
Futúrum audītor audītor audiuntor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent audīre
Perfektum audīvisse
Futúrum audītūrus esse
audītūra esse
audītūrum esse
audītūrī esse
audītūrae esse
audītūra esse
Rod trpný Prézent audīrī
Perfektum audītus esse
audīta esse
audītum esse
audītī esse
audītae esse
audīta esse
Futúrum audītum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
audiēns
(audientis)
audītūrus,
audītūra,
audītūrum
audītus,
audīta,
audītum
audiendus,
audienda,
audiendum

Význam[upraviť]

  1. počuť, počúvať

Príbuzné slová[upraviť]