dicere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 3. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dīcō dīcis dīcit dīcimus dīcitis dīcunt
Futúrum I. dīcam dīcēs dīcet dīcēmus dīcētis dīcent
Imperfektum dīcēbam dīcēbās dīcēbat dīcēbāmus dīcēbātis dīcēbant
Perfektum dīxī dīxistī dīxit dīximus dīxistis dīxērunt
Futúrum II. dīxerō dīxeris dīxerit dīxerimus dīxeritis dīxerint
Plusquamperfektum dīxeram dīxerās dīxerat dīxerāmus dīxerātis dīxerant
Rod trpný Prézent dīcor dīcĕris dīcĭtur dīcĭmur dīcĭminī dīcuntur
Futúrum I. dīcar dīcēris dīcētur dīcēmur dīcēminī dīcentur
Imperfektum dīcēbar dīcēbāris dīcēbātur dīcēbāmur dīcēbāminī dīcēbantur
Perfektum dictus sum
dicta sum
dictum sum
dictus es
dicta es
dictum es
dictus est
dicta est
dictum est
dictī sumus
dictae sumus
dicta sumus
dictī estis
dictae estis
dicta estis
dictī sunt
dictae sunt
dicta sunt
Plusquamperfektum dictus eram
dicta eram
dictum eram
dictus erās
dicta erās
dictum erās
dictus erat
dicta erat
dictum erat
dictī erāmus
dictae erāmus
dicta erāmus
dictī erātis
dictae erātis
dicta erātis
dictī erant
dictae erant
dicta erant
Futúrum II. dictus erō
dicta erō
dictum erō
dictus eris
dicta eris
dictum eris
dictus erit
dicta erit
dictum erit
dictī erimus
dictae erimus
dicta erimus
dictī eritis
dictae eritis
dicta eritis
dictī erunt
dictae erunt
dicta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dīcam dīcās dīcat dīcāmus dīcātis dīcant
Imperfektum dīcĕrem dīcerēs dīcĕret dīcĕrēmus dīcerētis dīcĕrent
Perfektum dīxerim dīxeris dīxerit dīxerimus dīxeritis dīxerint
Plusquamperfektum dīxissem dīxissēs dīxisset dīxissēmus dīxissētis dīxissent
Rod trpný Prézent dīcar dīcāris dīcātur dīcāmur dīcāminī dīceantur
Imperfektum dīcĕrer dīcĕrēris dīcerētur dīcerēmur dīcĕrēminī dīcerentur
Perfektum dictus sim
dicta sim
dictum sim
dictus sīs
dicta sīs
dictum sīs
dictus sit
dicta sit
dictum sit
dictī sīmus
dictae sīmus
dicta sīmus
dictī sītis
dictae sītis
dicta sītis
dictī sint
dictae sint
dicta sint
Plusquamperfektum dictus essem
dicta essem
dictum essem
dictus essēs
dicta essēs
dictum essēs
dictus esset
dicta esset
dictum esset
dictī essēmus
dictae essēmus
dicta essēmus
dictī essētis
dictae essētis
dicta essētis
dictī essent
dictae essent
dicta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dīcĕ dīcite
Futúrum dīcitō dīcitō dīcitōte dīcuntō
Rod trpný Prézent dīcĕre dīciminī
Futúrum dīcitor dīcitor dīcuntor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent dīcĕre
Perfektum dīxisse
Futúrum
Rod trpný Prézent dīcī
Perfektum
Futúrum dictum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
dīcēns
(dīcentis)
dictūrus,
dictūra,
dictūrum
dictus,
dicta,
dictum
dīcendus,
dīcenda,
dīcendum

Význam[upraviť]

  1. hovoriť, povedať