Preskočiť na obsah

docere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 2. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent doceō docēs docet docēmus docētis docent
Futúrum I. docēbō docēbis docēbit docēbimus docēbitis docēbunt
Imperfektum docēbam docēbās docēbat docēbāmus docēbātis docēbant
Perfektum docuī docuistī docuit docuimus docuistis docuērunt
Futúrum II. docuerō docueris docuerit docuerimus docueritis docuerint
Plusquamperfektum docueram docuerās docuerat docuerāmus docuerātis docuerant
Rod trpný Prézent doceor docēris docētur docēmur docēminī docentur
Futúrum I. docēbor docēberis docēbitur docēbimur docēbiminī docēbuntur
Imperfektum docēbar docēbāris docēbātur docēbāmur docēbāminī docēbantur
Perfektum docttus sum
doctta sum
doctum sum
doctus es
docta es
doctum es
doctus est
docta est
doctum est
doctī sumus
doctae sumus
docta sumus
doctī estis
doctae estis
docta estis
doctī sunt
doctae sunt
docta sunt
Plusquamperfektum doctus eram
docta eram
doctum eram
doctus erās
docta erās
doctum erās
doctus erat
docta erat
doctum erat
doctī erāmus
doctae erāmus
docta erāmus
doctī erātis
doctae erātis
docta erātis
doctī erant
doctae erant
docta erant
Futúrum II. doctus erō
docta erō
doctum erō
doctus eris
docta eris
doctum eris
doctus erit
docta erit
doctum erit
doctī erimus
doctae erimus
docta erimus
doctī eritis
doctae eritis
docta eritis
doctī erunt
doctae erunt
docta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent doceam doceās doceat doceāmus doceātis doceant
Imperfektum docērem docērēs docēret docērēmus docērētis docērent
Perfektum docuerim docueris docuerit docuerimus docueritis docuerint
Plusquamperfektum docuissem docuissēs docuisset docuissēmus docuissētis docuissent
Rod trpný Prézent docear doceāris doceātur doceāmur doceāminī doceantur
Imperfektum docērer docērēris docērētur docērēmur docērēminī docērentur
Perfektum doctus sim
docta sim
doctum sim
doctus sīs
docta sīs
doctum sīs
doctus sit
docta sit
doctum sit
doctī sīmus
doctae sīmus
docta sīmus
doctī sītis
doctae sītis
docta sītis
doctī sint
doctae sint
docta sint
Plusquamperfektum doctus essem
docta essem
doctum essem
doctus essēs
docta essēs
doctum essēs
doctus esset
docta esset
doctum esset
doctī essēmus
doctae essēmus
docta essēmus
doctī essētis
doctae essētis
docta essētis
doctī essent
doctae essent
docta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent docē docēte
Futúrum docētō docētō docētōte amantō
Rod trpný Prézent docēre docēminī
Futúrum docētor docētor docentor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent docēre
Perfektum docuisse
Futúrum doctūrus esse
doctūra esse
doctūrum esse
doctūrī esse
doctūrae esse
doctūra esse
Rod trpný Prézent docērī
Perfektum doctus esse
docta esse
doctum esse
doctī esse
doctae esse
docta esse
Futúrum doctum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
docēns
(docentis)
doctūrus,
doctūra,
doctūrum
doctus,
docta,
doctum
docendus,
docenda,
docendum

Význam[upraviť]

  1. učiť
  2. poučovať

Príbuzné slová[upraviť]