Preskočiť na obsah

dormire

Zo stránky Wikislovník

Latinčina

[upraviť]

Sloveso

[upraviť]
  • 4. konjugácia
  • štandardno neprechodné

Časovanie

[upraviť]
Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dormiō dormīs dormit dormīmus dormītis dormiunt
Futúrum I. dormiam dormiēs dormiet dormiēmus dormiētis dormient
Imperfektum dormiēbam dormiēbās dormiēbat dormiēbāmus dormiēbātis dormiēbant
Perfektum dormīvī dormīvistī dormīvit dormīvimus dormīvistis dormīvērunt
Futúrum II. dormīverō dormīveris dormīverit dormīverimus dormīveritis dormīverint
Plusquamperfektum dormīveram dormīverās dormīverat dormīverāmus dormīverātis dormīverant
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dormiam dormiās dormiat dormiāmus dormiātis dormiant
Imperfektum dormīrem dormīrēs dormīret dormīrēmus dormīrētis dormīrent
Perfektum dormīverim dormīveris dormīverit dormīverimus dormīveritis dormīverint
Plusquamperfektum dormīvissem dormīvissēs dormīvisset dormīvissēmus dormīvissētis dormīvissent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent dormī dormīte
Futúrum dormītō dormītō dormītōte dormiuntō
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent dormīre
Perfektum dormīvisse
Futúrum dormītūrus esse
dormītūra esse
dormītūrum esse
dormītūrī esse
dormītūrae esse
dormītūra esse
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
dormiēns
(dormientis)
dormītūrus,
dormītūra,
dormītūrum
dormītus,
dormīta,
dormītum
dormiendus,
dormienda,
dormiendum

Význam

[upraviť]
  1. spať

Príbuzné slová

[upraviť]