errare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent errō errās errat errāmus errātis errant
Futúrum I. errābō errābis errābit errābimus errābitis errābunt
Imperfektum errābam errābās errābat errābāmus errābātis errābant
Perfektum errāvī errāvistī errāvit errāvimus errāvistis errāvērunt
Futúrum II. errāverō errāveris errāverit errāverimus errāveritis errāverint
Plusquamperfektum errāveram errāverās errāverat errāverāmus errāverātis errāverant
Rod trpný Prézent error errāris errātur errāmur errāminī errantur
Futúrum I. errābor errāberis errābitur errābimur errābiminī errābuntur
Imperfektum errābar errābāris errābātur errābāmur errābāminī errābantur
Perfektum errātus sum
errāta sum
errātum sum
errātus es
errāta es
errātum es
errātus est
errāta est
errātum est
errātī sumus
errātae sumus
errāta sumus
errātī estis
errātae estis
errāta estis
errātī sunt
errātae sunt
errāta sunt
Plusquamperfektum errātus eram
errāta eram
errātum eram
errātus erās
errāta erās
errātum erās
errātus erat
errāta erat
errātum erat
errātī erāmus
errātae erāmus
errāta erāmus
errātī erātis
errātae erātis
errāta erātis
errātī erant
errātae erant
errāta erant
Futúrum II. errātus erō
errāta erō
errātum erō
errātus eris
errāta eris
errātum eris
errātus erit
errāta erit
errātum erit
errātī erimus
errātae erimus
errāta erimus
errātī eritis
errātae eritis
errāta eritis
errātī erunt
errātae erunt
errāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent errem errēs erret errēmus errētis errent
Imperfektum errārem errārēs errāret errārēmus errārētis errārent
Perfektum errāverim errāveris errāverit errāverimus errāveritis errāverint
Plusquamperfektum errāvissem errāvissēs errāvisset errāvissēmus errāvissētis errāvissent
Rod trpný Prézent errer errēris errētur errēmur errēminī errentur
Imperfektum errārer errārēris errārētur errārēmur errārēminī errārentur
Perfektum errātus sim
errāta sim
errātum sim
errātus sīs
errāta sīs
errātum sīs
errātus sit
errāta sit
errātum sit
errātī sīmus
errātae sīmus
errāta sīmus
errātī sītis
errātae sītis
errāta sītis
errātī sint
errātae sint
errāta sint
Plusquamperfektum errātus essem
errāta essem
errātum essem
errātus essēs
errāta essēs
errātum essēs
errātus esset
errāta esset
errātum esset
errātī essēmus
errātae essēmus
errāta essēmus
errātī essētis
errātae essētis
errāta essētis
errātī essent
errātae essent
errāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent errā errāte
Futúrum errātō errātō errātōte errantō
Rod trpný Prézent errāre errāminī
Futúrum errātor errātor errantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent errāre
Perfektum errāvisse
Futúrum errātūrus esse
errātūra esse
errātūrum esse
errātūrī esse
errātūrae esse
errātūra esse
Rod trpný Prézent errārī
Perfektum errātus esse
errāta esse
errātum esse
errātī esse
errātae esse
errāta esse
Futúrum errātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
errāns
(errantis)
errātūrus,
errātūra,
errātūrum
errātus,
errāta,
errātum
errandus,
erranda,
errandum

Význam[upraviť]

  1. chybovať, mýliť sa
  2. blúdiť