errare

Z Wikislovníku
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Spôsob oznamovací
Rod činný
Čas minulý, nedokonavý errābam errābās errābat errābāmus errābātis errābant
Čas minulý, dokonavý errāvī errāvistī errāvit errāvimus errāvistis errāvērunt
errāvēre
Čas prítomný errō errās errāt errāmus errātis errant
Čas budúci I. errābō errābis errābit errābimus errābitis errābunt
Čas budúci II. errāverō errāveris errāverit errāverimus errāveritis errāverint
Rod trpný
Čas minulý, nedokonavý errābar errābāris errābātur errābāmur errābāminī errābantur
Čas minulý, dokonavý errātus sum (m)
errāta sum (f)
errātum sum (n)
errātus es (m)
errāta es (f)
errātum es (n)
errātus est (m)
errāta est (f)
errātum est (n)
errātī sumus (m)
errātae sumus (f)
errāta sumus (n)
errātī estis (m)
errātae estis (f)
errāta estis (n)
errātī sunt (m)
errātae sunt (f)
errāta sunt (n)
Čas prítomný error errāris errātur errāmur errāminī errantur
Čas budúci I. errābor errāberis errābitur errābimur errābiminī errābuntur
Čas budúci II. errātus erō (m)
errāta erō (f)
errātum erō (n)
errātus eris (m)
errāta eris (f)
errātum eris (n)
errātus erit (m)
errāta erit (f)
errātum erit (n)
errātī erimus (m)
errātae erimus (f)
errāta erimus (n)
errātī eritis (m)
errātae eritis (f)
errāta eritis (n)
errātī erunt (m)
errātae erunt (f)
errāta erunt (n)

Význam[upraviť]

  1. chybovať, mýliť sa
  2. blúdiť