fundare

Zo stránky Wikislovník
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent fundō fundās fundat fundāmus fundātis fundant
Futúrum I. fundābō fundābis fundābit fundābimus fundābitis fundābunt
Imperfektum fundābam fundābās fundābat fundābāmus fundābātis fundābant
Perfektum fundāvī fundāvistī fundāvit fundāvimus fundāvistis fundāvērunt
Futúrum II. fundāverō fundāveris fundāverit fundāverimus fundāveritis fundāverint
Plusquamperfektum fundāveram fundāverās fundāverat fundāverāmus fundāverātis fundāverant
Rod trpný Prézent fundor fundāris fundātur fundāmur fundāminī fundantur
Futúrum I. fundābor fundāberis fundābitur fundābimur fundābiminī fundābuntur
Imperfektum fundābar fundābāris fundābātur fundābāmur fundābāminī fundābantur
Perfektum fundātus sum
fundāta sum
fundātum sum
fundātus es
fundāta es
fundātum es
fundātus est
fundāta est
fundātum est
fundātī sumus
fundātae sumus
fundāta sumus
fundātī estis
fundātae estis
fundāta estis
fundātī sunt
fundātae sunt
fundāta sunt
Plusquamperfektum fundātus eram
fundāta eram
fundātum eram
fundātus erās
fundāta erās
fundātum erās
fundātus erat
fundāta erat
fundātum erat
fundātī erāmus
fundātae erāmus
fundāta erāmus
fundātī erātis
fundātae erātis
fundāta erātis
fundātī erant
fundātae erant
fundāta erant
Futúrum II. fundātus erō
fundāta erō
fundātum erō
fundātus eris
fundāta eris
fundātum eris
fundātus erit
fundāta erit
fundātum erit
fundātī erimus
fundātae erimus
fundāta erimus
fundātī eritis
fundātae eritis
fundāta eritis
fundātī erunt
fundātae erunt
fundāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent fundem fundēs fundet fundēmus fundētis fundent
Imperfektum fundārem fundārēs fundāret fundārēmus fundārētis fundārent
Perfektum fundāverim fundāveris fundāverit fundāverimus fundāveritis fundāverint
Plusquamperfektum fundāvissem fundāvissēs fundāvisset fundāvissēmus fundāvissētis fundāvissent
Rod trpný Prézent funder fundēris fundētur fundēmur fundēminī fundentur
Imperfektum fundārer fundārēris fundārētur fundārēmur fundārēminī fundārentur
Perfektum fundātus sim
fundāta sim
fundātum sim
fundātus sīs
fundāta sīs
fundātum sīs
fundātus sit
fundāta sit
fundātum sit
fundātī sīmus
fundātae sīmus
fundāta sīmus
fundātī sītis
fundātae sītis
fundāta sītis
fundātī sint
fundātae sint
fundāta sint
Plusquamperfektum fundātus essem
fundāta essem
fundātum essem
fundātus essēs
fundāta essēs
fundātum essēs
fundātus esset
fundāta esset
fundātum esset
fundātī essēmus
fundātae essēmus
fundāta essēmus
fundātī essētis
fundātae essētis
fundāta essētis
fundātī essent
fundātae essent
fundāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent fundā fundāte
Futúrum fundātō fundātō fundātōte fundantō
Rod trpný Prézent fundāre fundāminī
Futúrum fundātor fundātor fundantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent fundāre
Perfektum fundāvisse
Futúrum fundātūrus esse
fundātūra esse
fundātūrum esse
fundātūrī esse
fundātūrae esse
fundātūra esse
Rod trpný Prézent fundārī
Perfektum fundātus esse
fundāta esse
fundātum esse
fundātī esse
fundātae esse
fundāta esse
Futúrum fundātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
fundāns
(fundantis)
fundātūrus,
fundātūra,
fundātūrum
fundātus,
fundāta,
fundātum
fundandus,
fundanda,
fundandum

Význam[upraviť]

  1. zakladať