have

Zo stránky Wikislovník

Angličtina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Sloveso[upraviť]

Časovanie[upraviť]

kategória tvar
infinitív have
3. osoba has
préteritum had
perfektum had
vid priebehový having

Význam[upraviť]

 1. mať
  • I have a brother and two sisters. – Mám brata a dve sestry.
  • Do you have some roubles on you? – Máte u seba nejaké rubl?
 2. vziať si, dať si
  • Here you are: have some coffe! – Nech sa páči. Dajte si kávu.
 3. pomocné sloveso, ktoré v kombinácii s príčastím minulým trpným plnovýznamového slovesa vytvára predprítomný alebo predminulý čas
  • Have you ever been to Florida? – Bols niekedy na Floride?
  • We had told him so, but he never listened. – Vravili sme mu to, ale nepočúval nas.
  • She has been smoking since she was fourteen. – Fajčí od svojich štrnácti.
  • I haven't eaten yet today. – Dnes som ešte nie jedol.

Príbuzné slová[upraviť]