intrare

Z Wikislovníku
Jump to navigation Jump to search

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Spôsob oznamovací
Rod činný
Čas minulý, nedokonavý intrābam intrābās intrābat intrābāmus intrābātis intrābant
Čas minulý, dokonavý intrāvī intrāvistī intrāvit intrāvimus intrāvistis intrāvērunt
intrāvēre
Čas prítomný intrō intrās intrāt intrāmus intrātis intrant
Čas budúci I. intrābō intrābis intrābit intrābimus intrābitis intrābunt
Čas budúci II. intrāverō intrāveris intrāverit intrāverimus intrāveritis intrāverint
Rod trpný
Čas minulý, nedokonavý intrābar intrābāris intrābātur intrābāmur intrābāminī intrābantur
Čas minulý, dokonavý intrātus sum (m)
intrāta sum (f)
intrātum sum (n)
intrātus es (m)
intrāta es (f)
intrātum es (n)
intrātus est (m)
intrāta est (f)
intrātum est (n)
intrātī sumus (m)
intrātae sumus (f)
intrāta sumus (n)
intrātī estis (m)
intrātae estis (f)
intrāta estis (n)
intrātī sunt (m)
intrātae sunt (f)
intrāta sunt (n)
Čas prítomný intror intrāris intrātur intrāmur intrāminī intrantur
Čas budúci I. intrābor intrāberis intrābitur intrābimur intrābiminī intrābuntur
Čas budúci II. intrātus erō (m)
intrāta erō (f)
intrātum erō (n)
intrātus eris (m)
intrāta eris (f)
intrātum eris (n)
intrātus erit (m)
intrāta erit (f)
intrātum erit (n)
intrātī erimus (m)
intrātae erimus (f)
intrāta erimus (n)
intrātī eritis (m)
intrātae eritis (f)
intrāta eritis (n)
intrātī erunt (m)
intrātae erunt (f)
intrāta erunt (n)

Význam[upraviť]

  1. vstúpiť