laudare

Z Wikislovníku
Jump to navigation Jump to search

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Spôsob oznamovací
Rod činný
Čas minulý, nedokonavý laudābam laudābās laudābat laudābāmus laudābātis laudābant
Čas minulý, dokonavý laudāvī laudāvistī laudāvit laudāvimus laudāvistis laudāvērunt
laudāvēre
Čas prítomný laudō laudās laudāt laudāmus laudātis laudant
Čas budúci I. laudābō laudābis laudābit laudābimus laudābitis laudābunt
Čas budúci II. laudāverō laudāveris laudāverit laudāverimus laudāveritis laudāverint
Rod trpný
Čas minulý, nedokonavý laudābar laudābāris laudābātur laudābāmur laudābāminī laudābantur
Čas minulý, dokonavý laudātus sum (m)
laudāta sum (f)
laudātum sum (n)
laudātus es (m)
laudāta es (f)
laudātum es (n)
laudātus est (m)
laudāta est (f)
laudātum est (n)
laudātī sumus (m)
laudātae sumus (f)
laudāta sumus (n)
laudātī estis (m)
laudātae estis (f)
laudāta estis (n)
laudātī sunt (m)
laudātae sunt (f)
laudāta sunt (n)
Čas prítomný laudor laudāris laudātur laudāmur laudāminī laudantur
Čas budúci I. laudābor laudāberis laudābitur laudābimur laudābiminī laudābuntur
Čas budúci II. laudātus erō (m)
laudāta erō (f)
laudātum erō (n)
laudātus eris (m)
laudāta eris (f)
laudātum eris (n)
laudātus erit (m)
laudāta erit (f)
laudātum erit (n)
laudātī erimus (m)
laudātae erimus (f)
laudāta erimus (n)
laudātī eritis (m)
laudātae eritis (f)
laudāta eritis (n)
laudātī erunt (m)
laudātae erunt (f)
laudāta erunt (n)

Význam[upraviť]

  1. chváliť