laudare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent laudō laudās laudat laudāmus laudātis laudant
Futúrum I. laudābō laudābis laudābit laudābimus laudābitis laudābunt
Imperfektum laudābam laudābās laudābat laudābāmus laudābātis laudābant
Perfektum laudāvī laudāvistī laudāvit laudāvimus laudāvistis laudāvērunt
Futúrum II. laudāverō laudāveris laudāverit laudāverimus laudāveritis laudāverint
Plusquamperfektum laudāveram laudāverās laudāverat laudāverāmus laudāverātis laudāverant
Rod trpný Prézent laudor laudāris laudātur laudāmur laudāminī laudantur
Futúrum I. laudābor laudāberis laudābitur laudābimur laudābiminī laudābuntur
Imperfektum laudābar laudābāris laudābātur laudābāmur laudābāminī laudābantur
Perfektum laudātus sum
laudāta sum
laudātum sum
laudātus es
laudāta es
laudātum es
laudātus est
laudāta est
laudātum est
laudātī sumus
laudātae sumus
laudāta sumus
laudātī estis
laudātae estis
laudāta estis
laudātī sunt
laudātae sunt
laudāta sunt
Plusquamperfektum laudātus eram
laudāta eram
laudātum eram
laudātus erās
laudāta erās
laudātum erās
laudātus erat
laudāta erat
laudātum erat
laudātī erāmus
laudātae erāmus
laudāta erāmus
laudātī erātis
laudātae erātis
laudāta erātis
laudātī erant
laudātae erant
laudāta erant
Futúrum II. laudātus erō
laudāta erō
laudātum erō
laudātus eris
laudāta eris
laudātum eris
laudātus erit
laudāta erit
laudātum erit
laudātī erimus
laudātae erimus
laudāta erimus
laudātī eritis
laudātae eritis
laudāta eritis
laudātī erunt
laudātae erunt
laudāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent laudem laudēs laudet laudēmus laudētis laudent
Imperfektum laudārem laudārēs laudāret laudārēmus laudārētis laudārent
Perfektum laudāverim laudāveris laudāverit laudāverimus laudāveritis laudāverint
Plusquamperfektum laudāvissem laudāvissēs laudāvisset laudāvissēmus laudāvissētis laudāvissent
Rod trpný Prézent lauder laudēris laudētur laudēmur laudēminī laudentur
Imperfektum laudārer laudārēris laudārētur laudārēmur laudārēminī laudārentur
Perfektum laudātus sim
laudāta sim
laudātum sim
laudātus sīs
laudāta sīs
laudātum sīs
laudātus sit
laudāta sit
laudātum sit
laudātī sīmus
laudātae sīmus
laudāta sīmus
laudātī sītis
laudātae sītis
laudāta sītis
laudātī sint
laudātae sint
laudāta sint
Plusquamperfektum laudātus essem
laudāta essem
laudātum essem
laudātus essēs
laudāta essēs
laudātum essēs
laudātus esset
laudāta esset
laudātum esset
laudātī essēmus
laudātae essēmus
laudāta essēmus
laudātī essētis
laudātae essētis
laudāta essētis
laudātī essent
laudātae essent
laudāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent laudā laudāte
Futúrum laudātō laudātō laudātōte laudantō
Rod trpný Prézent laudāre laudāminī
Futúrum laudātor laudātor laudantor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent laudāre
Perfektum laudāvisse
Futúrum laudātūrus esse
laudātūra esse
laudātūrum esse
laudātūrī esse
laudātūrae esse
laudātūra esse
Rod trpný Prézent laudārī
Perfektum laudātus esse
laudāta esse
laudātum esse
laudātī esse
laudātae esse
laudāta esse
Futúrum laudātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
laudāns
(laudantis)
laudātūrus,
laudātūra,
laudātūrum
laudātus,
laudāta,
laudātum
laudandus,
laudanda,
laudandum

Význam[upraviť]

  1. chváliť