mond

Zo stránky Wikislovník

Maďarčina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Sloveso[upraviť]

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Podmetové
časovanie
prítomný mondok mondasz mond mondunk mondotok
mondtok
mondanak
minulý mondottam
mondtam
mondottál
mondtál
mondott mondottunk
mondtunk
mondottatok
mondtatok
mondottak
mondtak
budúci mondani fogok mondani fogsz mondani fog mondani fogunk mondani fogtok mondani fognak
Predmetové
časovanie
prítomný mondom
én téged/titeket
mondlak
mondod mondja mondjuk mondjátok mondják
minulý mondottam
mondtam
én téged/titeket
mondottalak
mondtalak
mondottad
mondtad
mondotta
mondta
mondottuk
mondtuk
mondottátok
mondtátok
mondották
mondták
budúci mondani fogom
én téged/titeket
mondani foglak
mondani fogod mondani fogja mondani fogjuk mondani fogjátok mondani fogják
Spôsob podmieňovací
Podmetové
časovanie
prítomný mondanék mondanál mondana mondanánk mondanátok mondanának
minulý mondottam volna
mondtam volna
mondottad volna
mondtad volna
mondotta volna
mondta volna
mondottuk volna
mondtuk volna
mondottátok volna
mondtátok volna
mondották volna
mondták volna
Predmetové
časovanie
prítomný mondanám
én téged/titeket
mondanálak
mondanád mondaná mondanánk mondanátok mondanák
minulý mondottam volna
mondtam volna
én téged/titeket
mondottalak volna
mondtalak volna
mondottad volna
mondtad volna
mondotta volna
mondta volna
mondottuk volna
mondtuk volna
mondottátok volna
mondtátok volna
mondották volna
mondták volna
Spôsob rozkazovací
Podmetové
časovanie
prítomný mondjak mondj
mondjál
mondjon mondjunk mondjatok mondjon
Predmetové
časovanie
prítomný mondjam
én téged/titeket
mondjalak
mondd
mondjad
mondja mondjuk mondjátok mondják
Neurčitok
nečasovaný mondani
časovaný mondanom mondanod mondania mondanunk mondanotok mondaniuk
Príčastia Prechodník Potenciálne
sloveso
minulé prítomné budúce príslovkové
mondott mondó mondandó mondva mondván mondhat

Význam[upraviť]

  1. hovoriť