mordere

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 2. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent mordeō mordēs mordet mordēmus mordētis mordent
Futúrum I. mordēbō mordēbis mordēbit mordēbimus mordēbitis mordēbunt
Imperfektum mordēbam mordēbās mordēbat mordēbāmus mordēbātis mordēbant
Perfektum momordī momordistī momordit momordimus momordistis momordērunt
Futúrum II. momorderō momorderis momorderit momorderimus momorderitis momorderint
Plusquamperfektum momorderam momorderās momorderat momorderāmus momorderātis momorderant
Rod trpný Prézent amor mordēris mordētur mordēmur mordēminī mordentur
Futúrum I. mordēbor mordēberis mordēbitur mordēbimur mordēbiminī mordēbuntur
Imperfektum mordēbar mordēbāris mordēbātur mordēbāmur mordēbāminī mordēbantur
Perfektum morstus sum
morsta sum
morsum sum
morsus es
morsa es
morsum es
morsus est
morsa est
morsum est
morsī sumus
morsae sumus
morsa sumus
morsī estis
morsae estis
morsa estis
morsī sunt
morsae sunt
morsa sunt
Plusquamperfektum morsus eram
morsa eram
morsum eram
morsus erās
morsa erās
morsum erās
morsus erat
morsa erat
morsum erat
morsī erāmus
morsae erāmus
morsa erāmus
morsī erātis
morsae erātis
morsa erātis
morsī erant
morsae erant
morsa erant
Futúrum II. morsus erō
morsa erō
morsum erō
morsus eris
morsa eris
morsum eris
morsus erit
morsa erit
morsum erit
morsī erimus
morsae erimus
morsa erimus
morsī eritis
morsae eritis
morsa eritis
morsī erunt
morsae erunt
morsa erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent mordeam mordeās mordeat mordeāmus mordeātis mordeant
Imperfektum mordērem mordērēs mordēret mordērēmus mordērētis mordērent
Perfektum momorderim momorderis momorderit momorderimus momorderitis momorderint
Plusquamperfektum momordissem momordissēs momordisset momordissēmus momordissētis momordissent
Rod trpný Prézent mordear mordeāris mordeātur mordeāmur mordeāminī mordeantur
Imperfektum mordērer mordērēris mordērētur mordērēmur mordērēminī mordērentur
Perfektum morsus sim
morsa sim
morsum sim
morsus sīs
morsa sīs
morsum sīs
morsus sit
morsa sit
morsum sit
morsī sīmus
morsae sīmus
morsa sīmus
morsī sītis
morsae sītis
morsa sītis
morsī sint
morsae sint
morsa sint
Plusquamperfektum morsus essem
morsa essem
morsum essem
morsus essēs
morsa essēs
morsum essēs
morsus esset
morsa esset
morsum esset
morsī essēmus
morsae essēmus
morsa essēmus
morsī essētis
morsae essētis
morsa essētis
morsī essent
morsae essent
morsa essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent mordē mordēte
Futúrum mordētō mordētō mordētōte amantō
Rod trpný Prézent mordēre mordēminī
Futúrum mordētor mordētor mordentor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent mordēre
Perfektum momordisse
Futúrum morsūrus esse
morsūra esse
morsūrum esse
morsūrī esse
morsūrae esse
morsūra esse
Rod trpný Prézent mordērī
Perfektum morsus esse
morsa esse
morsum esse
morsī esse
morsae esse
morsa esse
Futúrum morsum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
mordēns
(mordentis)
morsūrus,
morsūra,
morsūrum
morsus,
morsa,
morsum
mordendus,
mordenda,
mordendum

Význam[upraviť]

  1. hryznúť, hrýzť

Príbuzné slová[upraviť]