placare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent plācō plācās plācat plācāmus plācātis plācant
Futúrum I. plācābō plācābis plācābit plācābimus plācābitis plācābunt
Imperfektum plācābam plācābās plācābat plācābāmus plācābātis plācābant
Perfektum plācāvī plācāvistī plācāvit plācāvimus plācāvistis plācāvērunt
Futúrum II. plācāverō plācāveris plācāverit plācāverimus plācāveritis plācāverint
Plusquamperfektum plācāveram plācāverās plācāverat plācāverāmus plācāverātis plācāverant
Rod trpný Prézent plācor plācāris plācātur plācāmur plācāminī plācantur
Futúrum I. plācābor plācāberis plācābitur plācābimur plācābiminī plācābuntur
Imperfektum plācābar plācābāris plācābātur plācābāmur plācābāminī plācābantur
Perfektum plācātus sum
plācāta sum
plācātum sum
plācātus es
plācāta es
plācātum es
plācātus est
plācāta est
plācātum est
plācātī sumus
plācātae sumus
plācāta sumus
plācātī estis
plācātae estis
plācāta estis
plācātī sunt
plācātae sunt
plācāta sunt
Plusquamperfektum plācātus eram
plācāta eram
plācātum eram
plācātus erās
plācāta erās
plācātum erās
plācātus erat
plācāta erat
plācātum erat
plācātī erāmus
plācātae erāmus
plācāta erāmus
plācātī erātis
plācātae erātis
plācāta erātis
plācātī erant
plācātae erant
plācāta erant
Futúrum II. plācātus erō
plācāta erō
plācātum erō
plācātus eris
plācāta eris
plācātum eris
plācātus erit
plācāta erit
plācātum erit
plācātī erimus
plācātae erimus
plācāta erimus
plācātī eritis
plācātae eritis
plācāta eritis
plācātī erunt
plācātae erunt
plācāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent plācem plācēs plācet plācēmus plācētis plācent
Imperfektum plācārem plācārēs plācāret plācārēmus plācārētis plācārent
Perfektum plācāverim plācāveris plācāverit plācāverimus plācāveritis plācāverint
Plusquamperfektum plācāvissem plācāvissēs plācāvisset plācāvissēmus plācāvissētis plācāvissent
Rod trpný Prézent plācer plācēris plācētur plācēmur plācēminī plācentur
Imperfektum plācārer plācārēris plācārētur plācārēmur plācārēminī plācārentur
Perfektum plācātus sim
plācāta sim
plācātum sim
plācātus sīs
plācāta sīs
plācātum sīs
plācātus sit
plācāta sit
plācātum sit
plācātī sīmus
plācātae sīmus
plācāta sīmus
plācātī sītis
plācātae sītis
plācāta sītis
plācātī sint
plācātae sint
plācāta sint
Plusquamperfektum plācātus essem
plācāta essem
plācātum essem
plācātus essēs
plācāta essēs
plācātum essēs
plācātus esset
plācāta esset
plācātum esset
plācātī essēmus
plācātae essēmus
plācāta essēmus
plācātī essētis
plācātae essētis
plācāta essētis
plācātī essent
plācātae essent
plācāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent plācā plācāte
Futúrum plācātō plācātō plācātōte plācantō
Rod trpný Prézent plācāre plācāminī
Futúrum plācātor plācātor plācantor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent plācāre
Perfektum plācāvisse
Futúrum plācātūrus esse
plācātūra esse
plācātūrum esse
plācātūrī esse
plācātūrae esse
plācātūra esse
Rod trpný Prézent plācārī
Perfektum plācātus esse
plācāta esse
plācātum esse
plācātī esse
plācātae esse
plācāta esse
Futúrum plācātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
plācāns
(plācantis)
plācātūrus,
plācātūra,
plācātūrum
plācātus,
plācāta,
plācātum
plācandus,
plācanda,
plācandum

Význam[upraviť]

  1. upokojiť, uzmieriť, urovnať