properare

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent properō properās properat properāmus properātis properant
Futúrum I. properābō properābis properābit properābimus properābitis properābunt
Imperfektum properābam properābās properābat properābāmus properābātis properābant
Perfektum properāvī properāvistī properāvit properāvimus properāvistis properāvērunt
Futúrum II. properāverō properāveris properāverit properāverimus properāveritis properāverint
Plusquamperfektum properāveram properāverās properāverat properāverāmus properāverātis properāverant
Rod trpný Prézent properor properāris properātur properāmur properāminī properantur
Futúrum I. properābor properāberis properābitur properābimur properābiminī properābuntur
Imperfektum properābar properābāris properābātur properābāmur properābāminī properābantur
Perfektum properātus sum
properāta sum
properātum sum
properātus es
properāta es
properātum es
properātus est
properāta est
properātum est
properātī sumus
properātae sumus
properāta sumus
properātī estis
properātae estis
properāta estis
properātī sunt
properātae sunt
properāta sunt
Plusquamperfektum properātus eram
properāta eram
properātum eram
properātus erās
properāta erās
properātum erās
properātus erat
properāta erat
properātum erat
properātī erāmus
properātae erāmus
properāta erāmus
properātī erātis
properātae erātis
properāta erātis
properātī erant
properātae erant
properāta erant
Futúrum II. properātus erō
properāta erō
properātum erō
properātus eris
properāta eris
properātum eris
properātus erit
properāta erit
properātum erit
properātī erimus
properātae erimus
properāta erimus
properātī eritis
properātae eritis
properāta eritis
properātī erunt
properātae erunt
properāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent properem properēs properet properēmus properētis properent
Imperfektum properārem properārēs properāret properārēmus properārētis properārent
Perfektum properāverim properāveris properāverit properāverimus properāveritis properāverint
Plusquamperfektum properāvissem properāvissēs properāvisset properāvissēmus properāvissētis properāvissent
Rod trpný Prézent properer properēris properētur properēmur properēminī properentur
Imperfektum properārer properārēris properārētur properārēmur properārēminī properārentur
Perfektum properātus sim
properāta sim
properātum sim
properātus sīs
properāta sīs
properātum sīs
properātus sit
properāta sit
properātum sit
properātī sīmus
properātae sīmus
properāta sīmus
properātī sītis
properātae sītis
properāta sītis
properātī sint
properātae sint
properāta sint
Plusquamperfektum properātus essem
properāta essem
properātum essem
properātus essēs
properāta essēs
properātum essēs
properātus esset
properāta esset
properātum esset
properātī essēmus
properātae essēmus
properāta essēmus
properātī essētis
properātae essētis
properāta essētis
properātī essent
properātae essent
properāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent properā properāte
Futúrum properātō properātō properātōte properantō
Rod trpný Prézent properāre properāminī
Futúrum properātor properātor properantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent properāre
Perfektum properāvisse
Futúrum properātūrus esse
properātūra esse
properātūrum esse
properātūrī esse
properātūrae esse
properātūra esse
Rod trpný Prézent properārī
Perfektum properātus esse
properāta esse
properātum esse
properātī esse
properātae esse
properāta esse
Futúrum properātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
properāns
(properantis)
properātūrus,
properātūra,
properātūrum
properātus,
properāta,
properātum
properandus,
properanda,
properandum

Význam[upraviť]

  1. spechať, ponáhlať sa