pugnare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pugnō pugnās pugnat pugnāmus pugnātis pugnant
Futúrum I. pugnābō pugnābis pugnābit pugnābimus pugnābitis pugnābunt
Imperfektum pugnābam pugnābās pugnābat pugnābāmus pugnābātis pugnābant
Perfektum pugnāvī pugnāvistī pugnāvit pugnāvimus pugnāvistis pugnāvērunt
Futúrum II. pugnāverō pugnāveris pugnāverit pugnāverimus pugnāveritis pugnāverint
Plusquamperfektum pugnāveram pugnāverās pugnāverat pugnāverāmus pugnāverātis pugnāverant
Rod trpný Prézent pugnor pugnāris pugnātur pugnāmur pugnāminī pugnantur
Futúrum I. pugnābor pugnāberis pugnābitur pugnābimur pugnābiminī pugnābuntur
Imperfektum pugnābar pugnābāris pugnābātur pugnābāmur pugnābāminī pugnābantur
Perfektum pugnātus sum
pugnāta sum
pugnātum sum
pugnātus es
pugnāta es
pugnātum es
pugnātus est
pugnāta est
pugnātum est
pugnātī sumus
pugnātae sumus
pugnāta sumus
pugnātī estis
pugnātae estis
pugnāta estis
pugnātī sunt
pugnātae sunt
pugnāta sunt
Plusquamperfektum pugnātus eram
pugnāta eram
pugnātum eram
pugnātus erās
pugnāta erās
pugnātum erās
pugnātus erat
pugnāta erat
pugnātum erat
pugnātī erāmus
pugnātae erāmus
pugnāta erāmus
pugnātī erātis
pugnātae erātis
pugnāta erātis
pugnātī erant
pugnātae erant
pugnāta erant
Futúrum II. pugnātus erō
pugnāta erō
pugnātum erō
pugnātus eris
pugnāta eris
pugnātum eris
pugnātus erit
pugnāta erit
pugnātum erit
pugnātī erimus
pugnātae erimus
pugnāta erimus
pugnātī eritis
pugnātae eritis
pugnāta eritis
pugnātī erunt
pugnātae erunt
pugnāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pugnem pugnēs pugnet pugnēmus pugnētis pugnent
Imperfektum pugnārem pugnārēs pugnāret pugnārēmus pugnārētis pugnārent
Perfektum pugnāverim pugnāveris pugnāverit pugnāverimus pugnāveritis pugnāverint
Plusquamperfektum pugnāvissem pugnāvissēs pugnāvisset pugnāvissēmus pugnāvissētis pugnāvissent
Rod trpný Prézent pugner pugnēris pugnētur pugnēmur pugnēminī pugnentur
Imperfektum pugnārer pugnārēris pugnārētur pugnārēmur pugnārēminī pugnārentur
Perfektum pugnātus sim
pugnāta sim
pugnātum sim
pugnātus sīs
pugnāta sīs
pugnātum sīs
pugnātus sit
pugnāta sit
pugnātum sit
pugnātī sīmus
pugnātae sīmus
pugnāta sīmus
pugnātī sītis
pugnātae sītis
pugnāta sītis
pugnātī sint
pugnātae sint
pugnāta sint
Plusquamperfektum pugnātus essem
pugnāta essem
pugnātum essem
pugnātus essēs
pugnāta essēs
pugnātum essēs
pugnātus esset
pugnāta esset
pugnātum esset
pugnātī essēmus
pugnātae essēmus
pugnāta essēmus
pugnātī essētis
pugnātae essētis
pugnāta essētis
pugnātī essent
pugnātae essent
pugnāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent pugnā pugnāte
Futúrum pugnātō pugnātō pugnātōte pugnantō
Rod trpný Prézent pugnāre pugnāminī
Futúrum pugnātor pugnātor pugnantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent pugnāre
Perfektum pugnāvisse
Futúrum pugnātūrus esse
pugnātūra esse
pugnātūrum esse
pugnātūrī esse
pugnātūrae esse
pugnātūra esse
Rod trpný Prézent pugnārī
Perfektum pugnātus esse
pugnāta esse
pugnātum esse
pugnātī esse
pugnātae esse
pugnāta esse
Futúrum pugnātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
pugnāns
(pugnantis)
pugnātūrus,
pugnātūra,
pugnātūrum
pugnātus,
pugnāta,
pugnātum
pugnandus,
pugnanda,
pugnandum

Význam[upraviť]

  1. bojovať