savoir

Zo stránky Wikislovník

Francúzština[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Etymológia[upraviť]

Zmiešanina z latinského scire a sapere.

Sloveso[upraviť]

Časovanie[upraviť]

Oznamovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens sais sais sait savons savez savent
Imperfektum savais savais savait savions saviez savaient
Passé simple sus sus sut sûmes sûtes surent
Futurum I saurai sauras saura saurons saurez sauront
zložené
časy
Passé composé ai su as su a su avons su avez su ont su
Plusquamperfektum avais su avais su avait su avions su aviez su avaient su
Passé antérieur eus su eus su eut su eûmes su eûtes su eurent su
Futurum II aurai su auras su aura su aurons su aurez su auront su
Spojovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. que je (j') 2. que tu 3. qu'il / elle 1. que nous 2. que vous 3. qu'ils / elles
Jednoduché
časy
Prézens sache saches sache sachions sachiez sachent
Imperfektum susse susses sût sussions sussiez sussent
zložené
časy
Passé aie su aies su ait su ayons su ayez su aient su
Plusquamperfektum eusse su eusses su eût su eussions su eussiez su eussent su
Podmieňovací spôsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. je (j') 2. tu 3. il / elle 1. nous 2. vous 3. ils / elles
Prézens surais saurais saurait saurions sauriez sauraient
Passé aurais su aurais su aurait su aurions su auriez su auraient su
Rozkazovací spôsob
Osoba Číslo
jednotné
Číslo množné
2. 1. 2.
Prézens sache sachons sachez
Passé aie su ayons su ayez su
Prézens Passé
Infinitív savoir avoir su
Prechodník en savant en ayant su
Príčastie savant su

Význam[upraviť]

  1. vedieť

Príbuzné slová[upraviť]

Slovné spojenia[upraviť]

Frázy a idiómy[upraviť]