servare

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent servō servās servat servāmus servātis servant
Futúrum I. servābō servābis servābit servābimus servābitis servābunt
Imperfektum servābam servābās servābat servābāmus servābātis servābant
Perfektum servāvī servāvistī servāvit servāvimus servāvistis servāvērunt
Futúrum II. servāverō servāveris servāverit servāverimus servāveritis servāverint
Plusquamperfektum servāveram servāverās servāverat servāverāmus servāverātis servāverant
Rod trpný Prézent servor servāris servātur servāmur servāminī servantur
Futúrum I. servābor servāberis servābitur servābimur servābiminī servābuntur
Imperfektum servābar servābāris servābātur servābāmur servābāminī servābantur
Perfektum servātus sum
servāta sum
servātum sum
servātus es
servāta es
servātum es
servātus est
servāta est
servātum est
servātī sumus
servātae sumus
servāta sumus
servātī estis
servātae estis
servāta estis
servātī sunt
servātae sunt
servāta sunt
Plusquamperfektum servātus eram
servāta eram
servātum eram
servātus erās
servāta erās
servātum erās
servātus erat
servāta erat
servātum erat
servātī erāmus
servātae erāmus
servāta erāmus
servātī erātis
servātae erātis
servāta erātis
servātī erant
servātae erant
servāta erant
Futúrum II. servātus erō
servāta erō
servātum erō
servātus eris
servāta eris
servātum eris
servātus erit
servāta erit
servātum erit
servātī erimus
servātae erimus
servāta erimus
servātī eritis
servātae eritis
servāta eritis
servātī erunt
servātae erunt
servāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent servem servēs servet servēmus servētis servent
Imperfektum servārem servārēs servāret servārēmus servārētis servārent
Perfektum servāverim servāveris servāverit servāverimus servāveritis servāverint
Plusquamperfektum servāvissem servāvissēs servāvisset servāvissēmus servāvissētis servāvissent
Rod trpný Prézent server servēris servētur servēmur servēminī serventur
Imperfektum servārer servārēris servārētur servārēmur servārēminī servārentur
Perfektum servātus sim
servāta sim
servātum sim
servātus sīs
servāta sīs
servātum sīs
servātus sit
servāta sit
servātum sit
servātī sīmus
servātae sīmus
servāta sīmus
servātī sītis
servātae sītis
servāta sītis
servātī sint
servātae sint
servāta sint
Plusquamperfektum servātus essem
servāta essem
servātum essem
servātus essēs
servāta essēs
servātum essēs
servātus esset
servāta esset
servātum esset
servātī essēmus
servātae essēmus
servāta essēmus
servātī essētis
servātae essētis
servāta essētis
servātī essent
servātae essent
servāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent servā servāte
Futúrum servātō servātō servātōte servantō
Rod trpný Prézent servāre servāminī
Futúrum servātor servātor servantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent servāre
Perfektum servāvisse
Futúrum servātūrus esse
servātūra esse
servātūrum esse
servātūrī esse
servātūrae esse
servātūra esse
Rod trpný Prézent servārī
Perfektum servātus esse
servāta esse
servātum esse
servātī esse
servātae esse
servāta esse
Futúrum servātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
servāns
(servantis)
servātūrus,
servātūra,
servātūrum
servātus,
servāta,
servātum
servandus,
servanda,
servandum

Význam[upraviť]

  1. uchovávať, zachraňovať