ten

Zo stránky Wikislovník


Slovenčina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Zámeno[upraviť]

  • ukazovacie

Význam[upraviť]

  1. označuje osobu, zviera alebo vec, ktoré sa v dialógu nezúčastňujú, o ktorých už bola reč alebo ktoré sú dostatočne určené situáciou popísanou v predchádzajúcom texte
    • Šiel som mu to zaniesť osobne, ale ten tam vôbec nebol.

Angličtina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Číslovka[upraviť]

  • základná

Význam[upraviť]

  1. desať

Literatúra[upraviť]

  • Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. Matica slovenská, 1940. Bez ISBN. 293 s.
  • Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1991. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0080-7. 282 s.
  • CALTÍKOVÁ, Milada, TARÁBEK, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami. Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, 2013. Vydanie 5. ISBN 978-80-89160-99-0. 107 s.
  • PISÁRČIKOVÁ, Mária a i.: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Veda, vydavateľstvo SAV, 1995. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0427-6. 738 s.