vocare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent vocō vocās vocat vocāmus vocātis vocant
Futúrum I. vocābō vocābis vocābit vocābimus vocābitis vocābunt
Imperfektum vocābam vocābās vocābat vocābāmus vocābātis vocābant
Perfektum vocāvī vocāvistī vocāvit vocāvimus vocāvistis vocāvērunt
Futúrum II. vocāverō vocāveris vocāverit vocāverimus vocāveritis vocāverint
Plusquamperfektum vocāveram vocāverās vocāverat vocāverāmus vocāverātis vocāverant
Rod trpný Prézent vocor vocāris vocātur vocāmur vocāminī vocantur
Futúrum I. vocābor vocāberis vocābitur vocābimur vocābiminī vocābuntur
Imperfektum vocābar vocābāris vocābātur vocābāmur vocābāminī vocābantur
Perfektum vocātus sum
vocāta sum
vocātum sum
vocātus es
vocāta es
vocātum es
vocātus est
vocāta est
vocātum est
vocātī sumus
vocātae sumus
vocāta sumus
vocātī estis
vocātae estis
vocāta estis
vocātī sunt
vocātae sunt
vocāta sunt
Plusquamperfektum vocātus eram
vocāta eram
vocātum eram
vocātus erās
vocāta erās
vocātum erās
vocātus erat
vocāta erat
vocātum erat
vocātī erāmus
vocātae erāmus
vocāta erāmus
vocātī erātis
vocātae erātis
vocāta erātis
vocātī erant
vocātae erant
vocāta erant
Futúrum II. vocātus erō
vocāta erō
vocātum erō
vocātus eris
vocāta eris
vocātum eris
vocātus erit
vocāta erit
vocātum erit
vocātī erimus
vocātae erimus
vocāta erimus
vocātī eritis
vocātae eritis
vocāta eritis
vocātī erunt
vocātae erunt
vocāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent vocem vocēs vocet vocēmus vocētis vocent
Imperfektum vocārem vocārēs vocāret vocārēmus vocārētis vocārent
Perfektum vocāverim vocāveris vocāverit vocāverimus vocāveritis vocāverint
Plusquamperfektum vocāvissem vocāvissēs vocāvisset vocāvissēmus vocāvissētis vocāvissent
Rod trpný Prézent vocer vocēris vocētur vocēmur vocēminī vocentur
Imperfektum vocārer vocārēris vocārētur vocārēmur vocārēminī vocārentur
Perfektum vocātus sim
vocāta sim
vocātum sim
vocātus sīs
vocāta sīs
vocātum sīs
vocātus sit
vocāta sit
vocātum sit
vocātī sīmus
vocātae sīmus
vocāta sīmus
vocātī sītis
vocātae sītis
vocāta sītis
vocātī sint
vocātae sint
vocāta sint
Plusquamperfektum vocātus essem
vocāta essem
vocātum essem
vocātus essēs
vocāta essēs
vocātum essēs
vocātus esset
vocāta esset
vocātum esset
vocātī essēmus
vocātae essēmus
vocāta essēmus
vocātī essētis
vocātae essētis
vocāta essētis
vocātī essent
vocātae essent
vocāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent vocā vocāte
Futúrum vocātō vocātō vocātōte vocantō
Rod trpný Prézent vocāre vocāminī
Futúrum vocātor vocātor vocantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent vocāre
Perfektum vocāvisse
Futúrum vocātūrus esse
vocātūra esse
vocātūrum esse
vocātūrī esse
vocātūrae esse
vocātūra esse
Rod trpný Prézent vocārī
Perfektum vocātus esse
vocāta esse
vocātum esse
vocātī esse
vocātae esse
vocāta esse
Futúrum vocātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
vocāns
(vocantis)
vocātūrus,
vocātūra,
vocātūrum
vocātus,
vocāta,
vocātum
vocandus,
vocanda,
vocandum

Význam[upraviť]

  1. volať, nazývať