Preskočiť na obsah

Užívateľ:AtonX

Zo stránky Wikislovník
it
n
ra
AtonX

Slovné druhy[upraviť]

 • Podstatné mená / substantíva
 • Prídavné mená / adjektíva
 • Zámená / pronominá
 • Číslovky / numeráliá
 • Slovesá / verbá
 • Príslovky / adverbiá
 • Predložky / prepozície
 • Spojky / konjunkcie
 • Častice / partikuly
 • Citoslovcia / interjekcie

Zdroje[upraviť]

Kategória:Zoznamy slov[upraviť]

 1. 1000 najpoužívanejších lem a slov zo SNK
 2. Swadeshov zoznam pre slovanské jazyky
 3. OpenThesaurus

Slobodné slovníky[upraviť]

Názvy jazykov[upraviť]

 • www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/Jazyky_Nazvy.rtf

Link na konretne slovo v konkretnom jazyku[upraviť]

 • {{link|en|a}} → [[a#{{ucfirst:{{#language:en|sk}}}}|a]] → a

Kostra článku[upraviť]

Povinné položky
== Slovenčina == 
=== Podstatné meno ===
==== Význam ====
# Prvý, najbežnejší význam…
# Druhý, menej bežný význam…
==== Preklady ====
 1. Názov jazyka je nadpisom najvyšej úrovne (== ==). Nadpisy píšeme s veľkým začiatočným písmenom, na konci bez bodky. →Zoznam jazykov
 2. Názov slovného druhu je nadpis druhej úrovne (=== ===).
 3. Definíca v rozsahu výkladového slovníka je nadpisom tretej úrovne (==== ====). Môže byť jedna, alebo ak má slovo viac definícií, môže ich byť viac. V tom prípade by mali byť usporiadané od najvšeobecnejšieho, najpoužívanejšieho významu po najšpeciálnejší, alebo najmenej používaný. Jednotlivé definície sa číslujú wikikódom #.
 4. Preklady (==== ====); pomocou šablóny {{t|xy|preklad}}, kde xy je dvojpísmenový kód jazyka (ISO xxxx).
  Ak má jazyk gramatické rody, nasleduje jedna zo šablón pre mužský, ženský alebo stredný rod ({{m}}, {{ž}}, {{s}}).
  Ak má jazyk gramatické číslo, nasleduje jedna zo šablón pre číslo ({{singulár}}, {{duál}}, {{plurál}}). {Q: Sú aj iné čísla?}

=== Preklady ===
{{top|1. definícia}}
* {{lang|xy}}: {{Šablóna|xy|preklad}}
{{mid}}
{{bottom}}

Rozšírujúce položky
==== Prepis ==== {Q: Alebo "Transkripcia/Transliterácia"?}
==== Výslovnosť ====
* [[IPA]]: {{IPA|výslovnosť}}
* zjednodušene: ''výslovnosť'' === Gramatika === ==== Skloňovanie ==== ==== Časovanie ==== ; Nepovinné položky * <code>=== Synonymá ===<br/># <nowiki>[[synonymum1a]], [[synonymum1b]],…
# [[synonymum2a]], [[synonymum2b]],…
 • === Antonymá ===
  # [[antonymum1a]], [[antonymum1b]],…
  # [[antonymum2a]], [[antonymum2b]],…
 • === Odvodené slová ===
  * [[odvodené1]]
  * [[odvodené2]]

{Q: Alebo toto presunúť do gramatiky?}

 • === Príbuzné slová ===
  * [[príbuzné1]]
  * [[príbuzné2]]

Normy na transkripciu arabčiny[upraviť]

Písmeno ه
DIN 31635 (1982) ʾ/ā b t ǧ d r z s š ʿ ġ f q k l m n h w/ū y/ī
ISO 233 (1984) ʾ b t ǧ d r z s š ʿ ġ f q k l m n h w y
DIN 31635
 • harakat: a, i, u
  • tanwin: -an, -in, -un
  • dlhe: ā, ī, ū
 • šadda: xx, ax-x-
 • ta marbuta: -h/-t (stat. construct.)
 • alif maqsura: ā
 • alif madda: ʾā
 • hamza: ʾ
 • nisba: -iyy-
 • dvojhlasky: aw, ay, uww
 • Hyphen is used to separate grammatically differing elements within single units of Arabic script, notably the noun from the article (al-) and/or from the particles wa-, fa-, ta-, bi-, li-, ka-, la-, sa- and a-.
ISO 233
 • harakat: a, i, u
  • tanwin: áʾ (+final alif), á / í / ú
  • dlhe: aʾ/aỳ (fatha + maqsura), iy, uw
 • ta marbuta: ẗ
 • alif maqsura: ỳ
 • hamza above (w. bearer)/below: ˈ/ˌ
 • alif madda: ʾâ
 • nisba: iȳ
 • dvojhlasky: aw°, ay°, uw̄
 • article: ʾˈal (always joined)
 • shadda: macron above

Source:

Technické[upraviť]