ah

Zo stránky Wikislovník


Slovenčina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

Citoslovce[upraviť]

 • vlastné
 • prvotné

Synonymá[upraviť]

 1. vyjadruje dovtípenie, pochopenie
  1. ahá, ah: aha, ahá, teda tak sa to stalo; aha, už rozumiem
  2. a, á, , áá: Á! - svitalo mu v hlave.
  3. ach, tak, ach, ták: Ach, tak! Teda aj ty si tam bol
 1. vyjadruje upozornenie, ukazovanie
  1. ahá, ha: aha, ahá, ha, tam ide
  2. ehe: ehe, už sú tu
  3. hľa, ajhľaknižné: hľa, ajhľa, aký je zrazu múdry
  4. ľa, ľaľa, ľaďnárečové, ľaľaďnárečové, ľaľaťnárečové, ľaďženárečové, ľaľaďženárečové: ľa, ľaľa, aj oni sú tu; Ľaľaď ho, ako by si vyberal. (Podjavorinská); Ľaďže ti ho, akí fajnoví páni. (F. Kráľ)
  5. pozri, pozrite, hľaď, hľaďte, pozrižeexpresívne, pozritežeexpresívne, hľaďteexpresívne, hľaďtežeexpresívne: pozri(že), kto to tam ide; hľaďte(že), už sa vracajú
  6. nynárečové, nárečové, ninárečové: Ny, vyťahuje z vrecka nôž. (F. Hečko); Ni... ni... ľudia boží. (F. Kráľ)

Literatúra[upraviť]

 • Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1991. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0080-7. 132 s.
 • Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. Matica slovenská, 1940. Bez ISBN 128 s.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária a i.: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Veda, vydavateľstvo SAV, 1995. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0427-6. 25 s.