castigare

Zo stránky Wikislovník

Latinčina[upraviť]

Výslovnosť[upraviť]

  • IPA: [kas.tiːˈɡaːre]

Sloveso[upraviť]

  • 1. konjugácia

Časovanie[upraviť]

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent castīgō castīgās castīgat castīgāmus castīgātis castīgant
Futúrum I. castīgābō castīgābis castīgābit castīgābimus castīgābitis castīgābunt
Imperfektum castīgābam castīgābās castīgābat castīgābāmus castīgābātis castīgābant
Perfektum castīgāvī castīgāvistī castīgāvit castīgāvimus castīgāvistis castīgāvērunt
Futúrum II. castīgāverō castīgāveris castīgāverit castīgāverimus castīgāveritis castīgāverint
Plusquamperfektum castīgāveram castīgāverās castīgāverat castīgāverāmus castīgāverātis castīgāverant
Rod trpný Prézent castīgor castīgāris castīgātur castīgāmur castīgāminī castīgantur
Futúrum I. castīgābor castīgāberis castīgābitur castīgābimur castīgābiminī castīgābuntur
Imperfektum castīgābar castīgābāris castīgābātur castīgābāmur castīgābāminī castīgābantur
Perfektum castīgātus sum
castīgāta sum
castīgātum sum
castīgātus es
castīgāta es
castīgātum es
castīgātus est
castīgāta est
castīgātum est
castīgātī sumus
castīgātae sumus
castīgāta sumus
castīgātī estis
castīgātae estis
castīgāta estis
castīgātī sunt
castīgātae sunt
castīgāta sunt
Plusquamperfektum castīgātus eram
castīgāta eram
castīgātum eram
castīgātus erās
castīgāta erās
castīgātum erās
castīgātus erat
castīgāta erat
castīgātum erat
castīgātī erāmus
castīgātae erāmus
castīgāta erāmus
castīgātī erātis
castīgātae erātis
castīgāta erātis
castīgātī erant
castīgātae erant
castīgāta erant
Futúrum II. castīgātus erō
castīgāta erō
castīgātum erō
castīgātus eris
castīgāta eris
castīgātum eris
castīgātus erit
castīgāta erit
castīgātum erit
castīgātī erimus
castīgātae erimus
castīgāta erimus
castīgātī eritis
castīgātae eritis
castīgāta eritis
castīgātī erunt
castīgātae erunt
castīgāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent castīgem castīgēs castīget castīgēmus castīgētis castīgent
Imperfektum castīgārem castīgārēs castīgāret castīgārēmus castīgārētis castīgārent
Perfektum castīgāverim castīgāveris castīgāverit castīgāverimus castīgāveritis castīgāverint
Plusquamperfektum castīgāvissem castīgāvissēs castīgāvisset castīgāvissēmus castīgāvissētis castīgāvissent
Rod trpný Prézent castīger castīgēris castīgētur castīgēmur castīgēminī castīgentur
Imperfektum castīgārer castīgārēris castīgārētur castīgārēmur castīgārēminī castīgārentur
Perfektum castīgātus sim
castīgāta sim
castīgātum sim
castīgātus sīs
castīgāta sīs
castīgātum sīs
castīgātus sit
castīgāta sit
castīgātum sit
castīgātī sīmus
castīgātae sīmus
castīgāta sīmus
castīgātī sītis
castīgātae sītis
castīgāta sītis
castīgātī sint
castīgātae sint
castīgāta sint
Plusquamperfektum castīgātus essem
castīgāta essem
castīgātum essem
castīgātus essēs
castīgāta essēs
castīgātum essēs
castīgātus esset
castīgāta esset
castīgātum esset
castīgātī essēmus
castīgātae essēmus
castīgāta essēmus
castīgātī essētis
castīgātae essētis
castīgāta essētis
castīgātī essent
castīgātae essent
castīgāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent castīgā castīgāte
Futúrum castīgātō castīgātō castīgātōte castīgantō
Rod trpný Prézent castīgāre castīgāminī
Futúrum castīgātor castīgātor castīgantor
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent castīgāre
Perfektum castīgāvisse
Futúrum castīgātūrus esse
castīgātūra esse
castīgātūrum esse
castīgātūrī esse
castīgātūrae esse
castīgātūra esse
Rod trpný Prézent castīgārī
Perfektum castīgātus esse
castīgāta esse
castīgātum esse
castīgātī esse
castīgātae esse
castīgāta esse
Futúrum castīgātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
castīgāns
(castīgantis)
castīgātūrus,
castīgātūra,
castīgātūrum
castīgātus,
castīgāta,
castīgātum
castīgandus,
castīganda,
castīgandum

Význam[upraviť]

  1. kárať, trestať

Antonymá[upraviť]

  1. laudare

Príbuzné slová[upraviť]